JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291 i -građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291 na katastarskim česticama 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek (Osijek, Južna obilaznica).

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291 i -građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291 na katastarskim česticama 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek (Osijek, Južna obilaznica).
Skip to content