JAVNI POZIV – HEP -Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – KB 10(20) kV interpolacija TS Josipovac 16 na postojećoj čestici k.č.br. 2697/1, 653, 2668, 61/2 i 31/3 k.o. Josipovac (Josipovac)

JAVNI POZIV – HEP -Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – KB 10(20) kV interpolacija TS Josipovac 16 na postojećoj čestici k.č.br. 2697/1, 653, 2668, 61/2 i 31/3 k.o. Josipovac (Josipovac)
Skip to content