JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV TS 211 Osijek – TS 209 Osijek, na građevnoj čestici k.č.br. 10780/60, 11411/1, 10780/43, 9700/19, 9700/20, 9700/12, 9688/2, 9700/1 i 9700/15 k.o. Osijek, Osijek

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV TS 211 Osijek – TS 209 Osijek, na građevnoj čestici k.č.br. 10780/60, 11411/1, 10780/43, 9700/19, 9700/20, 9700/12, 9688/2, 9700/1 i 9700/15 k.o. Osijek, Osijek
Skip to content