JAVNI POZIV – HEP DD, Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine faza II infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 20 kV TS 110/20 kV Osijek 4 – TS 20/0,4 kV Avenue Mall Osijek, 2. skupine…

JAVNI POZIV – HEP DD, Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine faza II infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 20 kV TS 110/20 kV Osijek 4 – TS 20/0,4 kV Avenue Mall Osijek, 2. skupine…
Skip to content