JAVNI POZIV – HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV PTTS Tenja 12 – KTS Tenja 26, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3787, 3791 i 1075 k.o. Tenja u Tenji, ulice Vjekoslava Hengla i Tome Matića

JAVNI POZIV – HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV PTTS Tenja 12 – KTS Tenja 26, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3787, 3791 i 1075 k.o. Tenja u Tenji, ulice Vjekoslava Hengla i Tome Matića
Skip to content