JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK,HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – prometne površine, mješovita kanalizacija, javna rasvjeta i EK infrastruktura u budućem IT parku uz Gacku ulicu u Osijeku na katastarskim česticama k.č.br. 9824/17, 9830/5 i 9824/10 k.o. Osijek (OSIJEK, GACKA ULICA).

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK,HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – prometne površine, mješovita kanalizacija, javna rasvjeta i EK infrastruktura u budućem IT parku uz Gacku ulicu u Osijeku na katastarskim česticama k.č.br. 9824/17, 9830/5 i 9824/10 k.o. Osijek (OSIJEK, GACKA ULICA).
Skip to content