JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK,HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – priključak i ređenje trga uz državnu cestu D u naselju Klisa na katastarskim česticama k.č.br. 122/1, 122/14 i 368 k.o. Klisa (KLISA).

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK,HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – priključak i ređenje trga uz državnu cestu D u naselju Klisa na katastarskim česticama k.č.br. 122/1, 122/14 i 368 k.o. Klisa (KLISA).
Skip to content