JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-izgradnja prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek, 2.skupine na građevnoj čestici k.o. Osijek u Osijeku, Kanižlićeva ulica

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-izgradnja prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek, 2.skupine na građevnoj čestici k.o. Osijek u Osijeku, Kanižlićeva ulica
Veličina slova