JAVNI POZIV – Grad Osijek, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta Cvjetkove ulice (od Vukovarske do Matije Gupca), 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 7400 i 8982/1 k.o. Osijek u Osijeku, Cvjetkova ulica.

JAVNI POZIV – Grad Osijek, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta Cvjetkove ulice (od Vukovarske do Matije Gupca), 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 7400 i 8982/1 k.o. Osijek u Osijeku, Cvjetkova ulica.
Skip to content