JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – infrastruktura osječke Tvrđe, 2. skupine, na katastarskim česticama k.o. Osijek Osijek, Tvrđa.

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – infrastruktura osječke Tvrđe, 2. skupine, na katastarskim česticama k.o. Osijek Osijek, Tvrđa.
Skip to content