JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 11547 k.o. Osijek (Osijek, Velebitska ulica)

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 11547 k.o. Osijek (Osijek, Velebitska ulica)
Skip to content