JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, F. Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 775/2, 1122/1, 1081, 1128, 1140 i 1129 k.o. Tvrđavica – Podravlje Osijek, Biljska cesta.

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, F. Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 775/2, 1122/1, 1081, 1128, 1140 i 1129 k.o. Tvrđavica – Podravlje Osijek, Biljska cesta.
Skip to content