JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

 1. Obavijest prijaviteljima
 2. Dodijeljena financijska sredstva na temelju Javnog poziva u 2018.
 3. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 4. Izmjena Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 5. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 6. Tekst javnog poziva
 7. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac proračuna

Obrasci za izvještavanje:

 1. Obrazac opisnog izvješća
 2. Obrazac financijskog izvješća
 3. Obrazac loko vožnja

Ostalo:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta
 2. Obrazac za ocjenu kvalitete prijave
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Obrazac izjave o partnerstvu - ako je primjenjivo
 5. Nacrt ugovora
 6. Obrazac za stručno vrednovanja izvješća
 7. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 13/15)
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 12//16)
 9. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 12/17)
Skip to content