Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

Obrasci:

  1. Obrazac ponude
  2. Izjava o podmirenju obaveza
  3. Izjava o povezanosti
  4. Izjava o korištenju osobnih podataka
  5. Izjava o korištenju zemljišta
  6. Gospodarski program

Ostali dokumenti:

  1. Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje
  2. Odluka o zaštiti izvorišta Crpilište Vinogradi
Skip to content