Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. sa natječajnom dokumentacijom

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekata i programa udruga usmjernih pružanju podrške obitelji i djeci u 2022.

–          Tekst Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

–          Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22)

–          Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.  

Prijavu je moguće poslati:

 • Prijava u papirnatom obliku
 • U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom:

  (“Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci  iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.)

  • Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

  Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup kliknite ovdje.

  Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (postupak objašnjen u Uputama za prijavitelje).

  Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje .

  Natječajna dokumentacija:

  1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

  Obrasci za prijavu:

  1. obrazac za prijavu - opisa programa ili projekta
  2. Obrazac proračuna programa ili projekta
  3. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
  4. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
  5. obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
  6. obrazac izjave o partnerstvu

  Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

  1. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  2. obrazac izjave voditelja projekta i izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

  Ostala natječajna dokumentacija:

  1. obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta
  2. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
  3. skupni obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
  4. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
  5. obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih programa ili projekta
  6. obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

  Obrasci za izvještavanje o provedenom projektu/programu:

  1. obrazac opisnog izvješća provedbe programa ili projekta
  2. obrazac financijskog izvješća provedbe programa ili projekta
  Skip to content