Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. sa natječajnom dokumentacijom

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22)
Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

Prijavu je moguće poslati:

 • Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom:
(“Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. i upisati: točan broj i naziv područja financiranja”)

 • Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup kliknite ovdje.
Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (postupak objašnjen u Uputama za prijavitelje).
Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje .

Natječajna dokumentacija:

 1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci za prijavu:

 1. - obrazac za prijavu - opisa programa ili projekta
 2. - obrazac proračuna programa ili projekta
 3. - popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 4. - obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
 5. - obrazac izjave o partnerstvu

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

 1. - obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 2. - obrazac izjave voditelja projekta i izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. - obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta
 2. - obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 3. - skupni obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 4. - obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
 5. - obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih programa ili projekta
 6. - obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

Obrasci za izvještavanje o provedenom projektu/programu:

 1. - obrazac opisnog izvješća provedbe programa ili projekta
 2. - obrazac financijskog izvješća provedbe programa ili projekta
Skip to content