Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2020. sa natječajnom dokumentacijom

Natječajna dokumentacija:

 1. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu - opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta
 3. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 4. Obrazac izjave o partnerstvu
 5. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
 6. Obrazac izjave voditelja projekta i izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

 1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta
 2. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 3. Skupni obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 4. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
 5. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih programa ili projekta
 6. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

Obrasci za izvještavanje o provedenom projektu/programu:

 1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
 2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Skip to content