Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. sa natječajnom dokumentacijom

 1. Tekst Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 2. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15)
 3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16)
 4. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

Natječajna dokumentacija:

 1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci za prijavu:

 1. obrazac za prijavu - opisa programa ili projekta
 2. obrazac proračuna programa ili projekta
 3. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 4. obrazac izjave o partnerstvu
 5. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
 6. obrazac izjave voditelja projekta i izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

 1. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta
 2. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 3. skupni obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 4. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
 5. obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih programa ili projekta
 6. obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

Obrasci za izvještavanje o provedenom projektu/programu:

 1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
 2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Skip to content