JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

Obrasci za prijavu

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac proračuna - električna energija
 3. Obrazac proračuna - odvoz miješanog komunalnog otpada
 4. Obrazac proračuna - plin
 5. Obrazac proračuna - toplinska energija
 6. Obrazac proračuna - voda

Ostalo

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i ocjenu sufinanciranja
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Nacrt ugovora
 4. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
 5. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22)
 6. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.
 7. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2023. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 25/22)
 8. P R A V I L N I K o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 9. P R A V I L N I K o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 10. P R A V I L N I K o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka
 11. Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava
Skip to content