2. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Odluka o odobravanju jednokratnih financijskih potpora u kulturi 3

Odluka o odobravanju jednokratnih financijskih potpora u kulturi 2

Odluka o odobravanju jednokratnih financijskih potpora u kulturi 1

Tekst 2. Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Odluka o raspisivanju i provedbi 2. Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

Uputa za prijavitelje

 

Prijavu je moguće poslati:

 • Prijava u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge. Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (obrasci se dostavljaju u izvorniku samo na zahtjev Grada Osijeka). Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati  ovdje.

Obvezna dokumentacija uz digitalno ispunjen prijavni obrazac putem portala E-usluge Grad Osijek:

P4 Obrazac proračuna i P10 Obrazac financijskog izvješća

 

 • Prijava u papirnatom obliku

Preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Grada Osijeka na adresu: Grad Osijek, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom „2. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz Proračuna Grada Osijeka u 2021. – NE OTVARAJ“.

Obvezna dokumentacija za prijavu svih prijavitelja preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Grada Osijeka:

P3 Obrazac za prijavu – papirnata prijava

P4 Obrazac proračuna i P10 Obrazac financijskog izvješća

 

Dodatna dokumentacija:

 1. P8 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. P6 Obrazac za provjeru formalnih uvjeta
 2. P7 Obrazac za ocjenu kvalitete prijave
 3. P9 Obrazac opisnog izvješća
 4. P12 Obrazac za stručno vrednovanje izvješća
 5. P11 Nacrt ugovora
 6. P13 Nacrt ugovora– fizičke osobe

Odluke

 1. Odluka o financiranju
 2. Odluka o odobravanju jednokratnih financijskih potpora iz 2. Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz proračuna Grada Osijeka u 2021.
 3. Odluka o odobravanju jednokratnih financijskih potpora iz 2. Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz proračuna Grada Osijeka u 2021.
 4. Tekst 2 - Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz proračuna Grada Osijeka u 2021.
 5. Odluka o raspisivanju i provedbi 2. Javnog poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz proračuna Grada Osijeka u 2021.
Skip to content