Najavljene isplate božićnica umirovljenicima grada Osijeka i socijalno ugroženim građanima

Objavljeno: 04.12.2018

BOŽIĆNICA GRADA OSIJEKA UMIROVLJENICIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA

KOJI UMIROVLJENICI OSTVARUJU PRAVO NA ISPLATU BOŽIĆNICE GRADA OSIJEKA?

Božićnica će se isplatiti umirovljeniku s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) ili ukupna mirovinska primanja sa svim dodacima i primitkom od radnog odnosa u mjesecu prije isplate ove pomoći ne prelaze iznos od 2.000,00 kn.
Božićnica će se isplatiti na temelju dostavljenog Ispisa korisnika mirovine na području grada Osijeka s iznosom do 2.000,00 kn dostavljenog od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Središnja Služba Zagreb.
Korisnik mirovine koji ispunjava uvjete za isplatu Božićnice, ali se iz objektivnog razloga (npr. novi umirovljenik, promjena adrese ili sl.) ne nalazi na Ispisu korisnika mirovine dužan je predati ispunjeni Obrazac za prijavu u evidenciju umirovljenika Grada Osijeka u svrhu isplate Božićnice za 2018. zaključno do 24. prosinca 2018.
Korisnik mirovine priznate uz primjenu međunarodnih ugovora i korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, a nalazi se u radnom odnosu za isplatu Božićnice dužan je predati ispunjeni Obrazac zaključno do 24. prosinca 2018.

GDJE SE PREDAJE OBRAZAC ZA PRIJAVU U EVIDENCIJU UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA U SVRHU ISPLATE BOŽIĆNICE?

Obrazac za prijavu u evidenciju umirovljenika Grada Osijeka u svrhu isplate Božićnice za 2018. preuzima se i predaje od 5. prosinca 2018. u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo (Ured za umirovljenike, Ruđera Boškovića 1), a ukoliko netko nije u mogućnosti isti predati u Upravnom odjelu tu mogućnost ima od 10. prosinca 2018. u gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Osijeka.

Pri predaji ispunjenog Obrasca potrebno je predočiti na uvid osobnu iskaznicu korisnika mirovine te priložiti dokaz o visini mirovine (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Osijek i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu), presliku rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora i dokaz o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca.

KOJA JE VISINA BOŽIĆNICE ZA UMIROVLJENIKE I KAKO SE ISPLAĆUJE?

Umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
– I. skupina – umirovljenici s mirovinom do 1.000,00 kn
– II. skupina – umirovljenici s mirovinom od 1.000,01 kn do 1.700,00 kn
– III. skupina – umirovljenici s mirovinom od 1.700,01 kn do 2.000,00 kn.

Visina novčane pomoći za umirovljenike:
– za umirovljenike I. skupine isplatit će se Božićnica u iznosu 300,00 kn
– za umirovljenike II. skupine 200,00 kn i
– za umirovljenike III. skupine 100,00 kn.

Božićnica će se isplatiti umirovljeniku na kućnu adresu putem poštanske usluge Hrvatske pošte d.d.

KOJE SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE OSTVARUJE PRAVO NA BOŽIĆNICU GRADA OSIJEKA?

Socijalno ugrožene osobe smatraju se samac ili kućanstvo – nositelj prava na naknadu za troškove stanovanja Grada ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji te beskućnik koji koristi uslugu smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku.

Božićnica će se isplatiti nositelju prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji na temelju izdanog i važećeg rješenja o priznavanju navedenih prava od strane Upravnog odjela, ali i osobama koje podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji zaključno s danom 24. prosinca 2018., pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za priznavanje navedenih prava.

Božićnica će se isplatiti beskućniku koji se nalaze na smještaju u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku na temelju popisa korisnika kojeg će dostaviti Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije Osijek.

KOJA JE VISINA BOŽIĆNICE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE I KAKO SE ISPLAĆUJE?

Socijalno ugroženoj osobi – nositelju prava na naknadu za troškove stanovanja isplatit će se Božićnica u iznosu od 300,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.

Socijalno ugroženoj osobi – nositelju prava na pomoć u prehrani isplatit će se Božićnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koju podiže u prostorijama Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.

Socijalno ugroženoj osobi – beskućniku isplatit će se Božićnica u iznosu od 200,00 kn putem poklon kartice Zagrebačke banke d.d. koja će im se predati u prostorijama Centra za prihvat beskućnika u Osijeku.

Isplata Božićnice iz Proračuna Grada Osijeka za 2018. obavljat će se zaključno do 31. prosinca 2018.

Raspored tajnika po gradskim četvrtima i mjesnim odborima

 

Skip to content