Najava Projekta rekonstrukcije biciklističke staze Osijek-Tenja

Objavljeno: 06.12.2018

Zamjenica Gamoš dodaje de je biciklistička staza Osijek-Tenja dio je projekta „BICIKLISTIČKE STAZE URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK“ koji se financira iz Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), a vrijednost ove staze tj. projekta je 2,5 miliona kuna, (PDV uključen).

Uz rekonstrukciju biciklističke staze prema Bilju, ove dvije staze predstavljaju dvije glavne biciklističke staze koje Grad Osijek nominira u ovom zajedničkom projektu aglomeracije, a za koje je studije izvedivosti pokazala najveću potrebu temeljeno na kriteriju dnevnih migracija.
Na dionici od Osijeka do Tenja predviđa se rekonstrukcija postojeće biciklističke staze Osijek – Tenja u duljini od 2.004 metara (do ulaza u naselje Tenja) s temeljnim ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanja biciklističke staze, uz osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti i povećanja sigurnosti prometa.
Zahvat u prostoru tj. radovi predviđaju slijedeća poboljšanja:
– Obnovljenje i zamijenjena slojeva kolničke konstrukcije, predviđa se razgradnja i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (recikliranje postojećeg kolnika) radi ponovne ugradnje iste u novo projektirane slojeve kolničke konstrukciju u cilju povećanja nosivosti kolničke konstrukcije i povećanja kvalitete vožnje;
– Predviđena je ponovna upotreba postojećih rubnjaka;
– Predviđena je izgradnja poboljšanog sustav oborinske odvodnje;
– Predviđa se proširenje postojeće biciklističke staze na širinu od 2,0 metra sukladno Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi;
– Poboljšana je postojeća i ugrađena nova prometna oprema i signalizacija u cilju osiguranja sigurnijeg prometovanja.

Prilikom rješavanja odvodnje uzeti su u obzir svi negativni čimbenici zadržavanje oborinske vode na rubovima kolnika gradske ulice Ulice Josipa Reihla-Kira (koja se nalazi paralelno sa biciklističkom stazom)I prelijevanje preko zelenog pojasa u konstrukciji pješačke staze.
Projektnim rješenjem predviđena je ugradnja kontinuiranih drenažnih procjednica od prirodne kamene mješavine i razgrađenog postojećeg donjeg nosivog sloja koje će vodu sa kolnika gradske i biciklističke staze odvesti u odvodne kanale.
Posebnost ovog projekta je predložena intervencija od strane stručnjaka, a koja obuhvaća uspostavu sharrow koncepta kroz naselje Tenja.
Naime, širina postojeće infrastrukture u samoj Tenji (pločnika i kolnika) ne omogućava odvajanje trake za bicikliste, kao ni izgradnju staze (u svrhu koje bi bilo potrebno izvesti i značajno unaprjeđenje sustava odvodnje, za što nema prostornih mogućnosti).
Kako bi se unatoč navedenim ograničenjima omogućilo sigurnije kretanje biciklista (i pješaka) kroz naselje Tenja, predloženo je uvođenje prikladne signalizacije kojom će se omogućiti sigurnije prometovanje bicikala na kolnoj površini (dijeljenoj s motoriziranim vozilima).
Navedeno uključuje izvođenje horizontalne i vertikalne signalizacije. Horizontalna signalizacija obuhvaća oznake na kolnoj površini koje upućuju sudionike u prometu koje je preporučeno kretanje biciklista.
Vertikalna signalizacija prije svega upozorava sudionike u prometu koje je dopušteno (i/ili) preporučeno ograničenje brzine, a koje bi u sharrow konceptu trebalo biti 30 km/h.

Skip to content