Nadogradnja javnog webGIS portala Grada Osijeka

Objavljeno: 04.03.2021

Obavještavamo građane kako su na portal stavljene aktualne, zadnje Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A/20).
Generalni urbanistički plan grada Osijeka (GUP) određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (korištenje i namjena površina), način gradnje (obiteljska ili višestambena izgradnja) te kolika je dopuštena visina izgradnje (maksimalni broj nadzemnih etaža).

Dodane su i zone komunalnog doprinosa, a kako bi provjerili u koju zonu pripadate – dovoljno je ukucati vlastitu adresu u tražilicu.

ZONE OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA :
I ZONA -80,00 KN/m3
II ZONA-60,00 KN/m3
III. ZONA-45,00 KN /m3
IV.ZONA-15,00 KN /m3

Građanima je pristup Sustavu omogućen na adresi https://gis.osijek.hr.

 

 

Skip to content