Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Objavljeno: 02.10.2018

Predmetni projekt je nabava 12 novih niskopodnih gradskih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke, kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara vozila, zbog čega opada kvaliteta usluge javnog prijevoza na području Grada Osijeka.

Postojeći vozni park broji 37 autobusa prosječne starosti 11,7 godina. Najnovija vozila su stara 8 godina, a najstarija 22. godine, s preko 1.500.000 prijeđenih kilometara, pogonjena motorima s EURO 1, 3 i 4 normom.

Trenutačno stanje voznog parka rezultira povećanim troškovima održavanja, zagađenjem okoliša te ugrožava pružanje usluge prijevoza putnika, a upitna je i dostupnost za osobe s invaliditetom.

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana Grada Osijeka.

Specifični ciljevi:

  • povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza za sve građane pod jednakim uvjetima;
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš smanjenjem onečišćenja zraka i emisije CO2 zamjenom 12 autobusa novima EURO 6 norme;
  • povećati sigurnost putnika i vozača u javnom prijevozu;
  • smanjiti troškove održavanja vozila.

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

Nabavom 12 novih autobusa GPP d.o.o. će osigurati povećanje kvalitete usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš na području Grada Osijeka.

Ciljevi projekta sukladni su s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Tematskom osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii2 – povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Projekt će izravno pridonijeti ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja investicijskog prioriteta 7cb18 – nabava novog putničkog voznog parka.

Projektne aktivnosti usklađene su sa strateškim dokumentima EU ključnima za područje prometne politike – urbane i regionalne mobilnosti: Action Plan on Urban Mobility (2009.), Transport White Paper (2011.) i Urban Mobility Package (2013.).

Na nacionalnoj razini, projekt podržava mjere Strategije prometnog razvoja RH 2017.-2030. g, posebno:

U.8 Unapređenje zaštite i sigurnosti: vozni park za potrebe javnog prijevoza putnika će se modernizirati. Nabava novih vozila za javni prijevoz koja odgovaraju standardima najveće propisane sigurnosti i kvalitete biti će prioritet.

U.11 Prilagođavanje pravnog okvira i provođenje odredbi: rad sustava javnog prometa vršit će se unutar okvira Ugovora o javnim uslugama u skladu s EU Uredbom 1370/2007, kako bi se osigurala transparentnost i efikasnost pružanja usluga javnog prijevoza.

U.17 Nabava novog voznog parka: osim ponekih izuzetaka, postojeći vozni park javnog prijevoza je star i temelji se na zastarjeloj i neučinkovitoj tehnologiji.

Također, projekt je u skladu s Master planom prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te s Strategijom razvoja urbane aglomeracije Osijek, opisanim u Studiji izvodljivosti.

Projekt je usklađen s Ugovorom o javnim uslugama između GPP-a i Grada Osijeka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.800.000,00 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos 18.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
od 01.11.2017. do 28.02.2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Mario Šapina (mario.sapina@gpp-osijek.com)

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Skip to content