Muzej likovnih umjetnosti potpisao ugovor kojim započinje njegova rekonstrukcija

Objavljeno: 30.10.2017

Grad Osijek i Muzej likovnih umjetnosti imaju dugogodišnju uspješnu suradnju, a kroz Program javnih potreba u kulturi, Grad Osijek osigurava potpore kvalitetnim programima Muzeja.

Naziv projekta, čiji je nositelj Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, je „Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Muzeja likovnih umjetnosti Osijek u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa; KK.06.1.1.01.0029“, a partner na projektu je Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Cilj projekta je doprinijeti povećanju broja zaposlenih, unaprijediti upravljanje kulturnom baštinom te doprinijeti održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz predviđeni program valorizacije.

Ukupna vrijednost projekta je 1.752.300,00 kn, od kojih je iznos EU potpore 1.401.840,00 kn. Planirana obnova zgrade i izgradnja novog Umjetničkog paviljona Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, kao i  rekonstrukcija zgrade HNK u Osijeku, dio su budućeg integriranog razvojnog projekta, čija će realizacija uvelike unaprijediti kulturno-turističku sliku grada Osijeka.

Skip to content