Mjesni odbor Tenja

Sadržaj

Mjesni odbor Tenja

Sjedište:

Mjesni odbor Tenja
Tenja, Svete Ane bb

Telefon: 031/ 321 310

Fax: 031/ 290 100

E-mail: tenja@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Tenja

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Ante Kovačića
 2. Antuna Barca
 3. Antuna Gustava Matoša
 4. Antuna Mandića
 5. Antunovačka
 6. Augusta Šenoe
 7. Augustina Tina Ujevića
 8. Braće Radića
 9. Branka Radičevića
 10. Cetinska
 11. Dore Pejačević
 12. Dravska
 13. Drinska
 14. Dunavska
 15. Fra Grge Martića
 16. Hanibala Lucića
 17. Ivana Gorana Kovačića
 18. Ivana Mažuranića
 19. Jagode Truhelke
 20. Jana Pannoniusa
 21. Josipa Kosora
 22. Josipa Kozarca
 23. Josipe Glembaj
 24. Julija Klovića
 25. Jure Kaštelana
 26. Karlovačka
 27. Koranska
 28. Luke Botića
 29. Ljudevita Gaja
 30. Marije Ružička Strozzi
 31. Matije Vlačića
 32. Mihajla Pupina
 33. Mirna
 34. Miroslava Krleže
 35. Nikole Šopa
 36. Nikole Tesle
 37. Orljavska
 38. Osječka
 39. Petra Berislavića
 40. Petra Preradovića
 41. Petra Zoranića
 42. Petra Zrinjskog
 43. Rudolfa Mađera
 44. Ruđera Boškovića
 45. Savska
 46. Svete Ane
 47. Tituša Brezovačkog
 48. Tome Matića
 49. Unska
 50. Vjekoslava Hengla
 51. Vjekoslava Majera
 52. Vladimira Nazora
 53. Vladka Mačeka
 54. Vlahe Bukovca
 55. Zagrebačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 7 376 (podaci iz 2011.)

Dan Mjesnog odbora:

26. srpnja “Sveta Ana”

1. Vijeće Mjesnog odbora Tenja konstituirano je 29. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Nikola Krešo – Biraj bolje

Potpredsjednica Vijeća:
Draženka Matić, dipl.oec. – HNS

Članovi Vijeća:
Roberta Radaković, dipl.ing.agr. – HNS
Dragan Babić – HNS
Josip Mihaljević, bacc.ing.el. – HDZ
Antonio Mihalj, bacc.ing.građ. – HDZ
Marija Capan, mag.iur. – HDZ

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije u Ulici svete Ane 1 e u 2020. godini koristit će:

1. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA PODRUŽNICA TENJA
PROSTORIJA: broj 4, površina: 35,15m2
U DANE I SATE: utorak i petak od 10,00 do 12,00 sati
PROSTORIJA: broj 17, površina: 338,45 m2
U DANE I SATE: zadnji petak u mjesecu od 19,00 do 23,00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

2. ČEŠKA BESEDA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 11, površina: 45,93 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak od 18,00 do 21,00 sata
PROSTORIJA: broj 17, površina: 338,45 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak od 20,00 do 21,00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

3. CENTAR ZA KULTURU I SPORT “TENJA”
PROSTORIJA: broj 3, površina: 16,54 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 0,00 do 24,00 sata
PROSTORIJA: broj 4, površina: 35,15 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak i četvrtak od 20,00 do 22,00 sata
PROSTORIJA: broj 17, površina: 338,45 m2
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 19,00 do 22,00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

4. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “SVETI SAVA” TENJA
PROSTORIJA: broj 4, površina: 35,15 m2
U DANE I SATE: srijeda i petak od 17,00 do 22,00 sata (osim zadnjeg petka u mjesecu)
PROSTORIJA: broj 12, površina: 9,15 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 0,00 do 24,00 sata
PROSTORIJA: broj 17, površina: 338,45 m2
U DANE I SATE: srijeda od 18,30 do 22,00 sata, petak od 16,00 do 18,00 sati (osim zadnjeg petka u mjesecu)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

5. ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA „ČIKOV“ TENJA
PROSTORIJA: broj 10, površina: 15,31 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota od 08,00 do 22,00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

6. RUKOMETNI KLUB TENJA
PROSTORIJA: broj 9, površina: 24,44 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 0,00 do 24,00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

7. UDRUGA ZA KREATIVNU EDUKACIJU „ŠKOLARAC“
PROSTORIJA: broj 11, površina: 45,93 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,30 do 16,00 sati i subota od 10,00 do 12,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

8. REKREATIVNA UDRUGA ZUMBA TENJA
PROSTORIJA: broj 17, površina: 338,45 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak i petak od 18,30 do 20,00 sati (osim zadnjeg petka u mjesecu) i srijeda od 16,30 do 18,30 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Sa naknadom temeljem javnog poziva.

Prostorije u Ulici Vladka Mačeka 20 u 2019. godini koristit će:

9. VOLONTERSKI CENTAR -TENJA
PROSTORIJA: broj 1, površina: 19,15 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 7,30 do 10,00 sati, četvrtak, petak i subota od 16,00 do 20,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

10. AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE
PROSTORIJA: broj 1, površina: 19,15 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 10,30 do 20,00 sati, utorak od 7,30 do 20,00 sati. četvrtak, petak i subota od 7,30 do 15,30 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

11. TEMELJNI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA TENJA
PROSTORIJE: broj 5, površina: 38,25 m2 ; broj 7, površina: 27,69 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 0,00 do 24,00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2020.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

Veličina slova