Mjesni odbor Sarvaš

Sadržaj

Mjesni odbor Sarvaš

Sjedište:

Mjesni odbor Sarvaš
Sarvaš, Osječka 64

Tel: 031/ 321 321

Fax:: 031/ 588 111

E-mail: sarvas@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Sarvaš

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Augustina Tina Ujevića
 2. Borovska
 3. Dravska
 4. Hrvatskih junaka
 5. Iločka
 6. Ivana Mažuranića
 7. Janka Matka
 8. Kolodvorska
 9. Lovre Matačića
 10. Ljudevita Gaja
 11. Mihovila Pavleka Miškine
 12. Nikole Tesle
 13. Omiška
 14. Osječka
 15. Osječka Nova
 16. Riječka
 17. Stadionska
 18. Trogirska
 19. Vjekoslava Celestina

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 1 875

Dan Mjesnog odbora:

24. lipnja “Rođenje Ivana Krstitelja”

1. Vijeće Mjesnog odbora Sarvaš je konstituirano je 24. siječnja 2023.

Predsjednica Vijeća:
1. Ivana Davidović, dipl. oec. – HDZ

Potpredsjednica Vijeća
2. Loreta Vanko – HDZ

Članovi Vijeća:
3. Ratko Samardžić – HDZ
4. Atila Vadoci – HDZ
5. Željko Čoti – HDZ
6. Željko Balkić – DP
7. Josip Pic – NL ANTE ĐAPIĆA

2. Objekti mjesne samouprave

MO SARVAŠ

Popis korisnika prostorija s terminima korištenja u 2023.

 

 1. LOVAČKO DRUŠTVO ”JELEN” SARVAŠ

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 7

POVRŠINA: 20

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 16,00 do 21,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

2.ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO ”BABUŠKA”

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 4

POVRŠINA: 18,24

DAN I VRIJEME: Utorak i četvrtak od 17,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA ”VESELI SARVAŠANI” SARVAŠ

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 7

POVRŠINA: 20

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 16,00 do 21,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SARVAŠ

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 8

POVRŠINA: 34

DAN I VRIJEME: Svaki dan od 00,00 do 24,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 9

POVRŠINA: 14

DAN I VRIJEME: Svaki dan od 00,00 do 24,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 13

POVRŠINA: 91

DAN I VRIJEME: Utorak, četvrtak i petak od 18,00 do 22,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA ”KRIJES” SARVAŠ

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 12

POVRŠINA: 38

DAN I VRIJEME: Srijeda i subota od 17,00 do 22,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 1. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA, PODRUŽNICA SARVAŠ

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 10

POVRŠINA: 6

DAN I VRIJEME: Srijeda od 17,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 23

POVRŠINA: 157,70

DAN I VRIJEME: Srijeda od 17,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. ŽENSKA UDRUGA ”IZVOR” TENJA

ADRESA PROSTORIJE: Osječka 64, Sarvaš

PROSTORIJA: broj 23

POVRŠINA: 152,70

DAN I VRIJEME: Utorak od 11,00 do 13,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 

 

 

 

Skip to content