Mjesni odbor Sarvaš

Sadržaj

Mjesni odbor Sarvaš

Sjedište:

Mjesni odbor Sarvaš
Sarvaš, Osječka 64

Tel: 031/ 321 321

Fax:: 031/ 588 111

E-mail: sarvas@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Sarvaš

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Augustina Tina Ujevića
 2. Borovska
 3. Dravska
 4. Hrvatskih junaka
 5. Iločka
 6. Ivana Mažuranića
 7. Janka Matka
 8. Kolodvorska
 9. Lovre Matačića
 10. Ljudevita Gaja
 11. Mihovila Pavleka Miškine
 12. Nikole Tesle
 13. Omiška
 14. Osječka
 15. Osječka Nova
 16. Riječka
 17. Stadionska
 18. Trogirska
 19. Vjekoslava Celestina

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 1 875

Dan Mjesnog odbora:

24. lipnja “Rođenje Ivana Krstitelja”

1. Vijeće Mjesnog odbora Sarvaš je konstituirano je 29. siječnja 2019.

Predsjednica Vijeća:

Ivana Davidović, dipl. oec. – HDZ

Potpredsjednik Vijeća:

Ratko Samardžić- HDZ

Članovi Vijeća:
Atila Vadoci – HDZ
Željko Čoti – HDZ
Dražen Hrga – HNS
Nenad Potrebić -HNS
Vladimir Mandić – SDP

2. Objekti mjesne samouprave

MO SARVAŠ
Popis korisnika prostorija s terminima korištenja u 2022.

1. LOVAČKO DRUŠTVO “JELEN” SARVAŠ
PROSTORIJA: broj 7, površina: 20 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 16.00 do 21.00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

2. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “BABUŠKA”
PROSTORIJA: broj 4, površina: 18,24 m2
U DANE I SATE: utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 17.00 do 19.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

3. UDRUGA ” VESELI SARVAŠANI” SARVAŠ
PROSTORIJA: broj 14, površina: 36 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 0.00 do 24.00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

4. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SARVAŠ
PROSTORIJA: broj 8, površina: 34 m² i broj 9, površina: 14 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 0.00 do 24.00 sata
PROSTORIJA: broj 13, površina: 91 m²
U DANE I SATE: utorkom od 19.00 do 21.00 sat i petkom od 18.00 do 21.00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

5. UDRUGA “KRIJES” SARVAŠ
PROSTORIJA: broj 12, površina: 38 m2
U DANE I SATE: srijedom i subotom od 17.00 do 20.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

6. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA PODRUŽNICA SARVAŠ
PROSTORIJA: broj 10, površina: 6 m2 i broj 23, površine: 152.70 m2
U DANE I SATE:: srijedom od 17.00 do 20.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

7. ŽENSKA UDRUGA “IZVOR” TENJA
PROSTORIJA: broj 13, površine: 91 m2
U DANE I SATE: utorkom od 11.00 do 13.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022.
Bez naknade temeljem javnog poziva.

Skip to content