Mjesni odbor Sarvaš

Sadržaj

Mjesni odbor Sarvaš

Sjedište:

Mjesni odbor Sarvaš
Sarvaš, Osječka 64

Tel: 031/ 321 321

Fax:: 031/ 588 111

E-mail: sarvas@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Sarvaš

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Augustina Tina Ujevića
 2. Borovska
 3. Dravska
 4. Hrvatskih junaka
 5. Iločka
 6. Ivana Mažuranića
 7. Janka Matka
 8. Kolodvorska
 9. Lovre Matačića
 10. Ljudevita Gaja
 11. Mihovila Pavleka Miškine
 12. Nikole Tesle
 13. Omiška
 14. Osječka
 15. Osječka Nova
 16. Riječka
 17. Stadionska
 18. Trogirska
 19. Vjekoslava Celestina

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 1 875
Broj kućanstava – 464

Dan Mjesnog odbora:

24. lipnja “Rođenje Ivana Krstitelja”

1. Vijeće Mjesnog odbora je konstituirano 20. siječnja 2015.

Predsjednik Vijeća

Ivana Davidović – HDZ

Potpredsjednik Vijeća

Dražen Hrga – HNS, SDP, HSU i SU

Članovi Vijeća
Davor Ivčić, bacc. ing. spec. – HDSSB
Goran Lončar, mag. educ. math. et. phys. – HDSSB
Vladimir Mandić – HNS, SDP, HSU i SU
Ratko Samardžić – HDZ
Loreta Suhić – HDZ

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije u Osječkoj ulici 64 u 2017. godini koristit će:

1. LOVAČKO DRUŠTVO “JELEN” SARVAŠ

PROSTORIJA: broj 6 i 7, ukupne površine: 40 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 16.00 do 21.00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

2. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “BABUŠKA”

PROSTORIJA: broj 9, površina: 14 m2
U DANE I SATE: utorkom i četvrtkom od 15.00 do 18.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

3. UDRUGA “KRIJES” SARVAŠ

PROSTORIJA: broj 12, površina: 38 m2
U DANE I SATE: srijedom i subotom od 17.00 do 19.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

4. UDRUGA ” VESELI SARVAŠANI” SARVAŠ

PROSTORIJA: broj 14, površina: 36 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 17.00 do 22.00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

5. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SARVAŠ

PROSTORIJA: broj 12, površina: 38 m²
U DANE I SATE: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom i nedjeljom od 20.00 do 22.00 sata
PROSTORIJA: broj 13, površina: 91 m2
U DANE I SATE: ponedjeljkom i četvrtkom od 17,30 do 18,30 sati i od 20.00 do 22.00 sata
PROSTORIJA: broj 8, površina: 34 m2
U DANE I SATE: ponedjeljkom i četvrtkom od 19,00 do 21,00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

6. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA PODRUŽNICA SARVAŠ

PROSTORIJA: broj 8 , ukupne površine: 34 m2
U DANE I SATE:: srijedom od 17.00 do 20.00 sati
PROSTORIJA: broj 13, površina: 91 m²
U DANE I SATE: subota od 19.00 do 22.00 sata (po potrebi)
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

7. ŽENSKA UDRUGA “IZVOR” TENJA

PROSTORIJA: broj 8, ukupne površine: 34 m2
U DANE I SATE: utorkom od 10.30 do 13.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

8. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ” SARVAŠ”

PROSTORIJA: broj 4, površina: 18,24 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 0.00 do 24.00 sata
bez naknade temeljem javnog poziva
PROSTORIJA: broj 31, površina: 32 m2
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 0.00 do 24.00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
bez naknade, uz obvezu plaćanja režijskih troškova kad se postave brojila

9. PLESNI KLUB KICK

PROSTORIJA: broj 13, površina: 91 m2
U DANE I SATE: utorkom i četvrtkom od 16,00 do 17,00 sati (stanka od 15. lipnja do 15. rujna 2017.)
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2017. godine
sa naknadom temeljem javnog poziva

10. UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE PLESA I PLESNOG STVARALAŠTVA PLESNI STUDIO SHINE

PROSTORIJA: broj 13, površina: 91 m2
U DANE I SATE: srijedom od 20,00 do 21,00 sat i subotom od 11,00 do 12,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 30. 06. 2017.godine.
sa naknadom temeljem javnog poziva

3. Kontakti

Tel: 031 321 321
E-mail: sarvas@osijek.hr

Sjedište Mjesnog odbora Sarvaš je u Sarvašu, Osječka 64.

Administrativnom tajniku se možete obraćati svakog radnog dana od 7,30-15,30 sati izravno ili na telefon 031/ 321 321.

Tim putem možete dogovoriti i kontakt s bilo kojim članom Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš.