Mjesni odbor Klisa

Sadržaj

Mjesni odbor Klisa

Sjedište:

Mjesni odbor Klisa
Klisa, Vukovarska 48

Tel: 031/321-325

Fax: 031/599-803

E-mail: klisa@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Klisa

ABECEDNI POPIS ULICA

  1. Dalmatinska
  2. Đure Jakšića
  3. Radnička
  4. Vukovarska

Stanovništvo:

Broj stanovnika: 324 (podatak iz 2011.)

Dan Mjesnog odbora:

“Dan Duhova po pravoslavnom kalendaru” (promjenjivi datum)

1. Vijeće Mjesnog odbora Klisa konstituirano je 29. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Stanko Ćoralić – DSS

Potpredsjednik Vijeća:
Boško Gvero – DSS

Članovi Vijeća:
Branislav Šormaz – DSS
Zoran Skakić – DSS
Bojan Nožinić – DSS
Lazar Vidović – DSS
Ilija Simić – DSS

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije u Klisi, Vukovarska 48 u 2021. godini koristit će:

1. ŽENKSKA UDURGA “IZVOR” TENJA
PROSTORIJA: broj 2 i 4, površina: 138,07 m²
U DANE I SATE: utorak od 8.00 do 10.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2021. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Veličina slova