Mjesni odbor Klisa

Sadržaj

Mjesni odbor Klisa

Sjedište:

Mjesni odbor Klisa
Klisa, Vukovarska 48

Tel: 031/321-325

Fax: 031/599-803

E-mail: klisa@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Klisa

ABECEDNI POPIS ULICA

  1. Dalmatinska
  2. Đure Jakšića
  3. Radnička
  4. Vukovarska

Stanovništvo:

Broj stanovnika: 324
Broj kućanstava: 109

Dan Mjesnog odbora:

“Dan Duhova po pravoslavnom kalendaru” (promjenjivi datum)

1. Vijeće Mjesnog odbora Klisa konstituirano je 29. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Boško Gvero – DSS

Potpredsjednik Vijeća:
Stanko Ćoralić – DSS

Članovi Vijeća:
Branislav Šormaz – DSS
Zoran Skakić – DSS
Bojan Nožinić – DSS
Lazar Vidović – DSS
Ilija Simić – DSS

2. Objekti mjesne samouprave

MO KLISA
Prostorije na Vukovarskoj 48 u 2018. godini koristit će:

1. ŽENSKA UDRUGA “IZVOR” TENJA
PROSTORIJA: broj 2 i 4, površina: 130 m²
U DANE I SATE: utorak od 8,00 do 10,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

2. KLIŠKA UDRUGA MLADIH
PROSTORIJA: broj 2 i 4, površina: 130 m²
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 18,00 do 21,00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

3. Kontakti

Tel: 031 321 325
E-mail: klisa@osijek.hr

Sjedište Mjesnog odbora Klisa je u Klisi, Vukovarska 48

Administrativnom tajniku se možete obraćati svakog radnog dana od 7,30-15,30 sati izravno ili na telefon 031/ 321 325.

Tim putem možete dogovoriti i kontakt s bilo kojim članom Vijeća Mjesnog odbora Klisa.