Mjesni odbor Cvjetno

Sadržaj

Mjesni odbor Cvjetno

Sjedište:

Mjesni odbor Cvjetno
Vijenac lipa 36

Telefon: 031/ 321 322

Fax: 031/321 298

E-mail: cvjetno@osijek.hr

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:

 • s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv. L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek-Đakovo
 • sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
 • sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište uključujući i kčbr. 10868/1
 • s juga: željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Bagrema
 2. Breza
 3. Brijestova
 4. Čempresa
 5. Dudova
 6. Duga (Briješće)
 7. Duga bara (Briješće)
 8. Grabova
 9. Grobljanska (Briješće)
 10. Jasena
 11. Javora
 12. Jela
 13. Joha
 14. Jorgovana (Briješće)
 15. Kestenova
 16. Klenova
 17. Koščela
 18. Kratka (Briješće)
 19. Nova I (Briješće)
 20. Omorika
 21. Smreka
 22. Svetog Leopolda Bogdana Mandića-neparni od 113 do kraja, parni od 174 do kraja
 23. Tiha (Briješće)
 24. Tisa
 25. Tuja
 26. Vijenac lipa
 27. Vrba
 28. Vrtna (Briješće)
 29. Zelena (Briješće)

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 4000 (podaci 2001.)

Dan Mjesnog odbora:

12. svibnja “Sveti Leopold Bogdan Mandić”

1. Vijeće Mjesnog odbora Cvjetno konstituirano je 28. siječnja 2019.

Predsjednica Vijeća:
Mira Leko Ćurčić, mag.paed.relig. et catech. – HDZ

Potpredsjednica Vijeća:
Zdenka Ćavar – HDZ

Članovi Vijeća:
Domagoj Gradištanac – HDZ
Josip Hauska – HDZ
Marina Iličić – HDZ
Luca Mikić – Kandidacijska lista grupe birača Luca Mikić
Saša Milaković – BIRAJ BOLJE

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije na Vijencu lipa 36, a u 2018. godini koristit će:

1. LOVAČKO DRUŠTVO PREPELICA
PROSTORIJA: broj 6, površina: 8,10 m²,
U DANE I SATE: utorak i petak od 18:00 do 21:00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

2. AIKIDO KLUB ESSEK
PROSTORIJA: broj 8 , površine 135 m2
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 20:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

3. KUD LEOPOLD OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8 i 4, površina: 135m² i 13,50m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 20:00 do 22:00 i četvrtak od 18:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

4. CENTAR ZDRAVLJA VAGA
PROSTORIJA: broj 8, površina: 135m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 18:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

5. DOM ZDRAVLJA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8, površina 135 m2
U DANE I SATE; zadnja srijeda u mjesecu od 11,00 do 13,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018.
bez naknade temeljem Javnog poziva

6. AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8, površina 135 m2
U DANE I SATE: srijeda od 8,00 do 11,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018.
bez naknade temeljem Javnog poziva

Veličina slova