Mjesni odbor Cvjetno

Sadržaj

Mjesni odbor Cvjetno

Sjedište:

Mjesni odbor Cvjetno
Vijenac lipa 36

Telefon: 031/ 321 322

Fax: 031/321 298

E-mail: cvjetno@osijek.hr

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:

 • s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv. L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek-Đakovo
 • sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
 • sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište uključujući i kčbr. 10868/1
 • s juga: željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Bagrema
 2. Breza
 3. Brijestova
 4. Čempresa
 5. Dudova
 6. Duga (Briješće)
 7. Duga bara (Briješće)
 8. Grabova
 9. Grobljanska (Briješće)
 10. Jasena
 11. Javora
 12. Jela
 13. Joha
 14. Jorgovana (Briješće)
 15. Kestenova
 16. Klenova
 17. Koščela
 18. Kratka (Briješće)
 19. Nova I (Briješće)
 20. Omorika
 21. Smreka
 22. Svetog Leopolda Bogdana Mandića-neparni od 113 do kraja, parni od 174 do kraja
 23. Tiha (Briješće)
 24. Tisa
 25. Tuja
 26. Vijenac lipa
 27. Vrba
 28. Vrtna (Briješće)
 29. Zelena (Briješće)

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 4000 (podaci 2001.)

Dan Mjesnog odbora:

12. svibnja “Sveti Leopold Bogdan Mandić”

1. Vijeće Mjesnog odbora Cvjetno konstituirano je 28. siječnja 2019.

Predsjednica Vijeća:
Zdenka Ćavar – HDZ

Potpredsjednik Vijeća:
Domagoj Gradištanac – HDZ

Članovi Vijeća:
Ana Hauska – HDZ
Josip Hauska – HDZ
Marina Iličić – HDZ
Luca Mikić – Kandidacijska lista grupe birača Luca Mikić
Saša Milaković – BIRAJ BOLJE

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije na Vijencu lipa 36 u 2021. koristiti će:

1. LOVAČKO DRUŠTVO „PREPELICA“
PROSTRORIJA: br. 6, površina 8,10 m2
U DANE I SATE: utorak i petak, 18.00 do 21.00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2021.
Bez naknade temeljem javnog poziva

2. AIKIDO KLUB „ESSEK“,
PROSTORIJA: br. 8, površina: 135 m2
U DANE I SATE: utorak od 20,00 do 21,00 i , četvrtak od 17,00 do 19,00
sati,
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2021.
Bez naknade temeljem javnog poziva

3. KUD „LEOPOLD“
PROSTORIJA: br. 4, površine 13,50 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak, četvrtak i petak od 19,00 do 21,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2021.
Bez naknade temeljem javnog poziva
i
PROSTORIJA: br. 8, površine 135 m2
U DANE I SATE: ponedjeljak od 19,00 do 22,00 i četvrtak od 20,00 do 22,00
sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2021.
Bez naknade temeljem javnog poziva

Veličina slova