Mjesni odbor Cvjetno

Sadržaj

Mjesni odbor Cvjetno

Sjedište:

Mjesni odbor Cvjetno
Vijenac lipa 36

Telefon: 031/ 321 322

Fax: 031/321 298

E-mail: cvjetno@osijek.hr

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:

 • s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv. L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek-Đakovo
 • sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
 • sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište uključujući i kčbr. 10868/1
 • s juga: željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Bagrema
 2. Breza
 3. Brijestova
 4. Čempresa
 5. Dudova
 6. Duga
 7. Grabova
 8. Grobljanska
 9. Jasena
 10. Javora
 11. Jela
 12. Joha
 13. Jorgovana
 14. Kestenova
 15. Klenova
 16. Koščela
 17. Kratka
 18. Omorika
 19. Smreka
 20. Svetog Leopolda Bogdana Mandića-neparni od 113 do kraja, parni od 174 do kraja
 21. Tiha
 22. Tisa
 23. Tuja
 24. Vijenac lipa
 25. Vrba
 26. Vrtna
 27. Zelena

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 4000 (podaci 2001.)
Broj kućanstava –

Dan Mjesnog odbora:

12. svibnja “Sveti Leopold Bogdan Mandić”

1. Vijeće Mjesnog odbora je konstituirano 19. siječnja 2015.

Predsjednik Vijeća

Stjepan Dravinski, dipl. iur. – koalicija HDZ-BUZ

Potpredsjednik Vijeća

Ivan Andrić, mag. oec. – HSS

Članovi Vijeća

dr. sc. Ivica Petrović – HDSSB
Goran Dropuljić – HDSSB
Dražen Farkaš – koalicija HDZ-BUZ
Domagoj Gradištanac – HSS
Saša Nikolić – GOGO

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije na Vijencu lipa 36, a u 2018. godini koristit će:

1. LOVAČKO DRUŠTVO PREPELICA
PROSTORIJA: broj 6, površina: 8,10 m²,
U DANE I SATE: utorak i petak od 18:00 do 21:00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

2. AIKIDO KLUB ESSEK
PROSTORIJA: broj 8 , površine 135 m2
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 20:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

3. KUD LEOPOLD OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8 i 4, površina: 135m² i 13,50m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 20:00 do 22:00 i četvrtak od 18:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

4. CENTAR ZDRAVLJA VAGA
PROSTORIJA: broj 8, površina: 135m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 18:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

5. DOM ZDRAVLJA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8, površina 135 m2
U DANE I SATE; zadnja srijeda u mjesecu od 11,00 do 13,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018.
bez naknade temeljem Javnog poziva

6. AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8, površina 135 m2
U DANE I SATE: srijeda od 8,00 do 11,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018.
bez naknade temeljem Javnog poziva

3. Kontakti

Tel: 031 321 322
E-mail: cvjetno@osijek.hr

Sjedište Mjesnog odbora Cvjetno je u Osijeku, Vijenac Lipa 36.

Administrativnom tajniku se možete obraćati svakog radnog dana od 7,30-15,30 sati izravno ili na telefon 031 321 322.

Tim putem možete dogovoriti i kontakt s bilo kojim članom Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno.