Gradska četvrt Retfala

Sadržaj

Gradska četvrt Retfala

Sjedište:

Gradska četvrt Retfala
Strossmayerova 200

Telefon: 031/ 321 313

Fax: 031/302 737

e-mail: retfala@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči;

 • s istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-
  Našice
 • sa zapada: Petruš kanal od željezničke pruge Osijek-Našice do rijeke Drave
 • sa sjevera: rijeka Drava od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića
 • s juga: južna obilaznica od zapadne obilaznice do poligona za obuku vozača

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Alanska
 2. Antuna Kanižlića – parna strana
 3. Bele Bartoka
 4. Bilogorska
 5. Biokovska
 6. Bjelolasička
 7. Čvrsnička
 8. Ćićarijska
 9. Dalmatinska
 10. Diljska
 11. Fruškogorska
 12. Ivane Brlić- Mažuranić
 13. Ivanščice
 14. Jahorinska
 15. Jankovačka
 16. Josipa Jurja Strossmayera – 128-354 i 141-353 a
 17. Kalnička
 18. Kapelska
 19. Kaptolska
 20. Kneza Borne
 21. Kolodvorska
 22. Kopačevska
 23. Kordunska
 24. Kozjačka
 25. Križevačka
 26. Krndije
 27. Ljudevita Posavskog
 28. Maceljska
 29. Marjanska
 30. Mlinska
 31. Moslavačka
 32. Mosorska
 33. Naselje Viševica
 34. Paklenička
 35. Palićka
 36. Papuk gore
 37. Peručka
 38. Platačka
 39. Plješevička
 40. Prenjska
 41. Prominska
 42. Psunjska
 43. Retfala nova
 44. Risnjačka
 45. Sljemenska
 46. Snježnička
 47. Svilajska
 48. Šandora Petofia
 49. Šokačka
 50. Trg hrvatskih branitelja
 51. Učka
 52. Vidove gore
 53. Vijenac Dinare
 54. Vijenac Medvednice
 55. Vijenac Petrove gore
 56. Vilajska
 57. Virska
 58. Vlašićka
 59. Vranska
 60. Vratnička
 61. Zrinske gore
 62. Zvečevska
 63. Žumberačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14123 (podaci 2001.)

Dan Gradske četvrti:

14. rujan “Uzvišenje svetog križa”

1. Vijeće Gradske četvrti Retfala konstituirano je 30. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Mate Jurčević, dipl.oec. – HDZ

Potpredsjednik Vijeća:
Antonio Ilić – Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Mišetić

Članovi Vijeća:
Antonija Huljev – HDZ
Kristian Rack – HDZ
Marina Bem-Kovačević – HDZ
Dražen Slunjski – HNS
Josip Radko – HNS
Milica Generalić – HSU
Mario Pajcur – Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Mišetić
Tomo Mijatović – SDP
Stipan Vuković – DESNO

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije u Ulici Ljudevita Posavskog 14 a u 2018. godini koristit će:
1. RADIO KLUB RETFALA
PROSTORIJA: broj 4, površina: 20 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 13:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

2. CENTAR ZA KOMPOST OSIJEK
PROSTORIJA: broj 2, površina: 12 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 16:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

3. GRAĐANSKA PREVENCIJA „OSJEČKA ŠKOLA“
PROSTORIJA: broj 2, površina: 12 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 08,00 do 16,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva

4. DRUŠTVO MULTIPLESKLEROZE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PROSTORIJA: broj 3, površina: 22 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 09:00 do 16:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

5. UDRUGA EMANUEL
PROSTORIJA: broj 1, površina: 7 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 17:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

Prostorije u Šokačkoj ulici 1 u 2018. godini koristit će:

6. MUH, PODRUŽNICA RETFALA
PROSTORIJA: broj 1, površina: 60 m²,
U DANE I SATE: petak od 16:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

7. REGIONALNI ETNO CENTAR OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 60 m²,
U DANE I SATE: četvrtak od 14:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

8. ŠAHOVSKI KLUB RETFALA
PROSTORIJA: broj 1, površina: 60 m²,
U DANE I SATE: četvrtak od 18:00 do 21:30, subota od 14:00 do 19:00 i nedjelja od 09:00 do 14:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog pozi

9. UDRUGA „51+“
PROSTORIJA: broj 1, površina: 60 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak od 08,00 do 12,00 i od 14,00 do 18,00, utorak od 08,00 do 12,00 i od 14,00 do 18,00, srijeda od 08,00 do 12,00 i od 14,00 do 18,00, četvrtak od 08,00 do 12,00, petak od 08,00 do 12,00, subota od 08,00 do 12,00 i nedjelja od 08,00 do 12,00 i od 14,00 do 18,00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

10. KLUB MAJSTORA KOTLIĆA I SLAVONSKO-BARANJSKIH SPECIJALITETA
PROSTORIJA: broj 1, površina: 60 m²
U DANE I SATE: nedjelja od 18,00 do 21,00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva

11. KINOLOŠKO DRUŠTVO OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 60 m²,
U DANE I SATE: utorak od 18:00 do 21:00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

Prostorije u Ulici J.J.Strossmayera 200 u 2018. godini koristit će:

12. ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB RETFALA
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 16:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

13. ZAVIČAJNI KLUB ADOLFOVAC
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: petak od 16:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

14. KLUB TITAN ATLAS
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: petak od 18:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

15. MALONOGOMETNI KLUB RETFALAČKI DOMOBRANI
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: četvrtak od 19:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

16. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK, KLUB RETFALA
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: treći utorak u mjesecu od 08:00 do 10:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

17. MOTO-NAUTIČKI KLUB RETFALA
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: drugi i četvrti utorak u mjesecu od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

18. UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA „POMOZI MI“
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: nedjelja od 16:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

19. OLDTIMER KLUB OSIJEK
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: četvrtak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

20. ZLATKO WILD
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak od 16:00 do 17:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
uz plaćanje naknade temeljem Javnog poziva.

21. KLUB LJEČENIH ALKOHOLIČARA „RETFALA“
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: srijeda od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

22. UDRUGA AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: utorak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

23. KERAMIKOS UDRUGA KERAMIČARA I LONČARA
PROSTORIJA: broj 6, površina: 40 m²,
U DANE I SATE: srijeda od 19:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

24. UHDDR-A OGRANAK RETFALA
PROSTORIJA: broj 4, površina: 180 m²,
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 16:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

25. DOM ZDRAVLJA OSIJEK, PATRONAŽNA SLUŽBA
PROSTORIJA: broj 4, površina: 180 m²,
U DANE I SATE: prvi i treći četvrtak u mjesecu od 10:00 do 12:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

26. ZAVIČAJNA UDRUGA GIBARAC
PROSTORIJA: broj 4, površina: 180 m²,
U DANE I SATE: petak od 19:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

27. UDRUGA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I SELEKCIJU MALIH ŽIVOTINJA
PROSTORIJA: broj 4, površina: 180 m²,
U DANE I SATE: druga i četvrta srijeda u mjesecu od 19,00 do 21,00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

28. UDRUGA MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE
PROSTORIJA: broj 4, površina: 180 m²,
U DANE I SATE: utorak od 20,00 do 22,00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

29. UDRUGA MAJSTORA KOTLIĆA SLAVONIJE I BARANJE
PROSTORIJA: broj 4, površina: 180 m²,
U DANE I SATE: prvi utorak u mjesecu od 18:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem Javnog poziva.

Veličina slova