Gradska četvrt Retfala

Sadržaj

Gradska četvrt Retfala

Sjedište:

Gradska četvrt Retfala
Strossmayerova 200

Telefon: 031/ 321 313

Fax: 031/302 737

e-mail: retfala@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči;

 • s istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-
  Našice
 • sa zapada: Petruš kanal od željezničke pruge Osijek-Našice do rijeke Drave
 • sa sjevera: rijeka Drava od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića
 • s juga: južna obilaznica od zapadne obilaznice do poligona za obuku vozača

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Alanska
 2. Antuna Kanižlića – parna strana
 3. Bele Bartoka
 4. Bilogorska
 5. Biokovska
 6. Bjelolasička
 7. Čvrsnička
 8. Ćićarijska
 9. Dalmatinska
 10. Diljska
 11. Fruškogorska
 12. Ivane Brlić- Mažuranić
 13. Ivanščice
 14. Jahorinska
 15. Jankovačka
 16. Josipa Jurja Strossmayera – 128-354 i 141-353 a
 17. Kalnička
 18. Kapelska
 19. Kaptolska
 20. Kneza Borne
 21. Kolodvorska
 22. Kopačevska
 23. Kordunska
 24. Kozjačka
 25. Križevačka
 26. Krndije
 27. Ljudevita Posavskog
 28. Maceljska
 29. Marjanska
 30. Mlinska
 31. Moslavačka
 32. Mosorska
 33. Naselje Viševica
 34. Paklenička
 35. Palićka
 36. Papuk gore
 37. Peručka
 38. Platačka
 39. Plješevička
 40. Prenjska
 41. Prominska
 42. Psunjska
 43. Retfala nova
 44. Risnjačka
 45. Sljemenska
 46. Snježnička
 47. Svilajska
 48. Šandora Petofia
 49. Šokačka
 50. Trg hrvatskih branitelja
 51. Učka
 52. Vidove gore
 53. Vijenac Dinare
 54. Vijenac Medvednice
 55. Vijenac Petrove gore
 56. Vilajska
 57. Virska
 58. Vlašićka
 59. Vranska
 60. Vratnička
 61. Zrinske gore
 62. Zvečevska
 63. Žumberačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14123 (podaci 2001.)

Dan Gradske četvrti:

14. rujan “Uzvišenje svetog križa”

1. Vijeće Gradske četvrti Retfala konstituirano je 30. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Antonio Ilić – Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Mišetić

Potpredsjednik Vijeća:
Marko Eljuga- HDZ

Članovi Vijeća:
Mario Vuksanović – HDZ
Kristian Rack – HDZ
Vencel Čuljak – HDZ
Krešimir Kovačević – HNS-HSU
Miroslav Pavlović – HNS-HSU
Melita Mudrovčić – HNS-HSU
Vinko Vrkić – Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Mišetić
Tomo Mijatović – SDP
Stipan Vuković – DESNO

2. Objekti mjesne samouprave

GČ RETFALA
Popis korisnika prostorija s terminima korištenja u 2022.

RADIO KLUB RETFALA
prostorija: br. 4
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 20 m²,
u dane i sate: utorak od 18,00 do 20,00 sati, nedjelja po potrebi.
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
prostorija: br. 1
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 7 m²,
u dane i sate: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8,00 do 16,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva
i prostorija: br. 2
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 12 m²,
u dane i sate: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8,00 do 16,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE, MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA, PODRUŽNICA RETFALA
prostorija: br. 1
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek
površina: 60 m²,
u dane i sate: petak od 16,00 do 22,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva
i prostorija: br. 4
adresa prostorije: J.J. Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: druga nedjelja u mjesecu od 18,00 do 22,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

ŠAHOVSKI KLUB RETFALA
prostorija: br. 1,
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek
površina: 60 m²,
u dane i sate: četvrtak od 18,00 do 21,30 sati, subota od 14,00 do 21,30 sati i
nedjelja od 9,00 do 14,00 sati, po rasporedu ŠSH
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA „51+“
prostorija: br.1,
adresa prostorije: Šokačka 1
površina: 60 m²,
u dane i sate: ponedjeljak i srijeda od 15,00 do 18,00 sati, utorak od 15,00 do 19,00
četvrtak od 08,00 do 12,00 i 14,00 do 18,00 sati, petak i subota od 08,00 do 12,00 sati
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

KINOLOŠKO DRUŠTVO OSIJEK
prostorija: br.1,
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek
površina: 60 m²,
u dane i sate: utorak od 19,00 do 21,00 sat,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA ZA OČUVANJE I ŠIRENJE VREDNOTA „EMANUEL“
prostorija: br. 1
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek,
površina: 60 m²,
u dane i sate: ponedjeljak i srijeda od 18,00 do 20,00 sati
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

ZAVIČAJNA KLUB ADOLFOVAC
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: četvrtak od 19,00 do 22,00 sata,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA LJUBITELJA ZNASTVENE FANTASTIKE I FANTAZIJE „KLUB TITAN ATLAS“
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: petak od 18,00 do 22,00 sata,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK, KLUB RETFALA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: treći utorak u mjesecu od 8,00 do 10,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

MOTO NAUTIČKI KLUB RETFALA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: prvi četvrtak u mjesecu od 17,00 do 19,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

TAMBURAŠKA UDRUGA TAMBURICA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: utorak od 19,00 do 21,00 sat
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB RETFALA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: četvrtak od 16,00 do 18,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: prva i treća subota u mjesecu od 18,00 do 22,00 sata
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

KERAMIKOS, UDRUGA KERAMIČARA I LONČARA
prostorija: br. 6
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: srijedom od 19,00 do 22,00 sata
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

HUMANITARNA UDRUGA“BRANITELJ POMAŽE BRANITELJU
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m²,
u dane i sate: srijedom od 17,00 do 19,00 sati
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UHDDR-A OGRANAK RETFALA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: četvrtak od 13,00 do 15,00 sati i od 19,00 do 22,00 sata
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA UMIROVLJENICI ZAJEDNO
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: utorak i četvrtak od 9,00 do 13,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

ZAVIČAJNA UDRUGA GIBARAC
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: petak od 19,00 do 22,00 sata,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I SELEKCIJU MALIH ŽIVOTINJA OSIJEK
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: druga i četvrta srijeda u mjesecu od 19,00 do 21,00 sat,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

UDRUGA MAJSTORA KOTLIĆA SLAVONIJE I BARANJE
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: prvi utorak u mjesecu od 18,00 do 19,00 sati,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

PLANINARSKO DRUŠTVO ZANATLIJA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: ponedjeljak od 18,00 do 21,00 sat,
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SLAVONIJA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m²,
u dane i sate: prva i treća srijeda od 19,00 do 21,00 sat, petak od 17,00 do 19,00 sati
na rok i vrijeme: do 31. prosinca 2022.
bez naknade temeljem javnog poziva

Skip to content