Gradska četvrt Retfala

Sadržaj

Gradska četvrt Retfala

Sjedište:

Gradska četvrt Retfala
Strossmayerova 200

Telefon: 031/ 321 313

Fax: 031/302 737

e-mail: retfala@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči;

 • s istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-
  Našice
 • sa zapada: Petruš kanal od željezničke pruge Osijek-Našice do rijeke Drave
 • sa sjevera: rijeka Drava od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića
 • s juga: južna obilaznica od zapadne obilaznice do poligona za obuku vozača

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Alanska
 2. Antuna Kanižlića – parna strana
 3. Bele Bartoka
 4. Bilogorska
 5. Biokovska
 6. Bjelolasička
 7. Čvrsnička
 8. Ćićarijska
 9. Dalmatinska
 10. Diljska
 11. Fruškogorska
 12. Ivane Brlić- Mažuranić
 13. Ivanščice
 14. Jahorinska
 15. Jankovačka
 16. Josipa Jurja Strossmayera – 128-354 i 141-353 a
 17. Kalnička
 18. Kapelska
 19. Kaptolska
 20. Kneza Borne
 21. Kolodvorska
 22. Kopačevska
 23. Kordunska
 24. Kozjačka
 25. Križevačka
 26. Krndije
 27. Ljudevita Posavskog
 28. Maceljska
 29. Marjanska
 30. Mlinska
 31. Moslavačka
 32. Mosorska
 33. Naselje Viševica
 34. Paklenička
 35. Palićka
 36. Papuk gore
 37. Peručka
 38. Platačka
 39. Plješevička
 40. Prenjska
 41. Prominska
 42. Psunjska
 43. Retfala nova
 44. Risnjačka
 45. Sljemenska
 46. Snježnička
 47. Svilajska
 48. Šandora Petofia
 49. Šokačka
 50. Trg hrvatskih branitelja
 51. Učka
 52. Vidove gore
 53. Vijenac Dinare
 54. Vijenac Medvednice
 55. Vijenac Petrove gore
 56. Vilajska
 57. Virska
 58. Vlašićka
 59. Vranska
 60. Vratnička
 61. Zrinske gore
 62. Zvečevska
 63. Žumberačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14123 (podaci 2001.)

Dan Gradske četvrti:

14. rujan “Uzvišenje svetog križa”

1. Vijeće Gradske četvrti Retfala konstituirano je 30. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Antonio Ilić – Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Mišetić

Potpredsjednik Vijeća:
Marko Eljuga- HDZ

Članovi Vijeća:
Mario Vuksanović – HDZ
Kristian Rack – HDZ
Vencel Čuljak – HDZ
Krešimir Kovačević – HNS-HSU
Miroslav Pavlović – HNS-HSU
Melita Mudrovčić – HNS-HSU
Vinko Vrkić – Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Mišetić
Tomo Mijatović – SDP
Stipan Vuković – DESNO

2. Objekti mjesne samouprave

RADIO KLUB RETFALA
prostorija: br. 4
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 20 m2,
dan i vrijeme: utorak od 18,00 do 20,00 sati, nedjelja po potrebi.
bez naknade

CENTAR ZA KOMPOST OSIJEK
prostorija: br. 2
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 12 m2,
dan i vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 16,00 do 20,00 sati,
bez naknade

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
prostorija: br. 1
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 7 m2,
dan i vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8,00 do 16,00 sati,
bez naknade
i prostorija: br. 2
adresa prostorije: Ljudevita Posavskog 14 a, Osijek,
površina: 12 m2,
dan i vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8,00 do 16,00 sati,
bez naknade

MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE, MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA, PODRUŽNICA RETFALA
prostorija: br. 1
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek
površina: 60 m2,
dan i vrijeme: petak od 16,00 do 22,00 sati,
bez naknade
i prostorija: br. 4
adresa prostorije: J.J. Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: druga nedjelja u mjesecu od 18,00 do 22,00 sati,
bez naknade

ŠAHOVSKI KLUB RETFALA
prostorija: br. 1,
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek
površina: 60 m2,
dan i vrijeme: četvrtak od 18,00 do 21,30 sati, subota od 14,00 do 20,00 sati i
nedjelja od 9,00 do 14,00 sati, po rasporedu ŠSH
bez naknade

UDRUGA „51+“
prostorija: br.1,
adresa prostorije: Šokačka 1
površina: 60 m2,
dan i vrijeme: od ponedjeljka do subote od 08,00 do 12,00 sati i
ponedjeljak, utorak, srijeda i nedjelja od 14,00 do 17,00 sati
bez naknade

KINOLOŠKO DRUŠTVO OSIJEK
prostorija: br.1,
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek
površina: 60 m2,
dan i vrijeme: utorak od 17,00 do 21,00 sat,
bez naknade

UDRUGA ZA OČUVANJE I ŠIRENJE VREDNOTA „EMANUEL“
prostorija: br. 1
adresa prostorije: Šokačka 1, Osijek,
površina: 60 m2,
dan i vrijeme: nedjelja, od 17,00 do 21,00 sati,
bez naknade

ZAVIČAJNA KLUB ADOLFOVAC
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: petak od 16,00 do 18,00 sati,
bez naknade

UDRUGA LJUBITELJA ZNASTVENE FANTASTIKE I FANTAZIJE „KLUB TITAN ATLAS“
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: petak od 17,00 do 21,00 sata,
bez naknade

MALONOGOMETNI KLUB RETFALAČKI DOMOBRANI
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: četvrtak od 19,00 do 22,00 sata,
bez naknade

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK, KLUB RETFALA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: treći utorak u mjesecu od 8,00 do 10,00 sati,
bez naknade

MOTO NAUTIČKI KLUB RETFALA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: prvi četvrtak u mjesecu od 18,00 do 19,00 sati,
bez naknade

TAMBURAŠKA UDRUGA TAMBURICA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: utorak od 19,00-21,00 sati
bez naknade

OLDTIMER KLUB OSIJEK
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: četvrtkom od 16,00 do 18,00 sati,
bez naknade

ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB RETFALA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: četvrtak od 16,00 do 18,00 sati,
bez naknade

UDRUGA AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: druga subota u mjesecu od 18,00 do 22,00 sati
bez naknade

KERAMIKOS, UDRUGA KERAMIČARA I LONČARA
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: srijedom od 19,00 do 22,00 sata
bez naknade

HUMANITARNA UDRUGA“BRANITELJ POMAŽE BRANITELJU
prostorija: br. 6,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 40 m2,
dan i vrijeme: srijedom od 16,00 do 19,00 sata
bez naknade

UHDDR-A OGRANAK RETFALA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: četvrtak od 13,00 do 15,00 sati,
bez naknade

UDRUGA UMIROVLJENICI ZAJEDNO
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: utorak i 2,3, i 4 četvrtak od 9,00 do 13,00 sati,
bez naknade

ZAVIČAJNA UDRUGA GIBARAC
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: petak od 19,00 do 22,00 sata,
bez naknade

UDRUGA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I SELEKCIJU MALIH ŽIVOTINJA OSIJEK
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: druga srijeda u mjesecu od 19,00 do 21,00 sat,
bez naknade

UDRUGA MAJSTORA KOTLIĆA SLAVONIJE I BARANJE
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: prvi utorak u mjesecu od 18,00 do 19,00 sati,
bez naknade

PLANINARSKO DRUŠTVO ZANATLIJA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: ponedjeljak od 18,00 do 21,00 sati,
bez naknade

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SLAVONIJA
prostorija: br. 4,
adresa prostorije: Josipa Jurja Strossmayera 200, Osijek
površina: 180 m2,
dan i vrijeme: prva, treća i četvrta srijeda od 19,00 do 21,00 sati,
bez naknade

Veličina slova