Gradska četvrt Novi grad

Sadržaj

Gradska četvrt Novi grad

Sjedište:

Gradska četvrt Novi grad
Sjenjak 133
Telefon: 031/ 321 315

Fax: 031/573 400

E-mail: novigrad@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

 • s istoka: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice, parna
  strana Divaltove ulice od kućnog broja 154 do 132 i Ulica Josipa Reihl-Kira od
  Divaltove ulice do južne obilaznice
 • sa zapada: Trpimirova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj prema
  jugu do naselja Brijest
 • sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Trpimirove ulice do
  Huttlerove ulice
 • s juga: od naselja Brijest granicom k.o. Tenja do Reihl-Kirove ulice

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Aljmaška
 2. Antunovačka
 3. Banjalučka
 4. Baranjska
 5. Belišćanska
 6. Belomanastirska
 7. Bihaćka
 8. Bjelovarska
 9. Bogdanovačka
 10. Bosanska
 11. Brodska
 12. Brune Bjelinskog
 13. Ćelijska
 14. Daljska
 15. Daruvarska
 16. Delnička
 17. Drniška
 18. Đakovačka
 19. Erdutska
 20. Ferde Livadića
 21. Frankopanska – 1 – 61 i 2 -158
 22. Gospićka
 23. Hercegovačka
 24. Ivana Gorana Kovačića
 25. Ivana Zajca
 26. Ivanovačka
 27. Josipa Huttlera – 28 – 40
 28. Josipa Reihl Kira – parna strana od 2 do kraja
 29. Južno predgrađe – parni od 8-10, 22-24 i 30, neparni 23-29
 30. Kneza Trpimira – 11 – 15
 31. Kninska
 32. Koprivnička
 33. Kralja Petra Svačića
 34. Kutinska
 35. Laslovačka
 36. Lipička
 37. Ljubljanska
 38. Martina Divalta – 1 -133d i 2 -154
 39. Miholjačka
 40. Nikole Šubića Zrinskog
 41. Novogradiška
 42. Nuštarska
 43. Orahovička
 44. Pakračka
 45. Pleternička
 46. Požeška
 47. Prijedorska
 48. Sarvaška
 49. Sisačka
 50. Sjenjak
 51. Skopska
 52. Slatinska
 53. Srijemska – 1 – 23 i 2 – 36
 54. Stadionsko naselje
 55. Subotička
 56. Šarengradska
 57. Širokobriješka
 58. Štitarska
 59. Valpovačka
 60. Varaždinska
 61. Vatrogasna
 62. Vijenac Ivana Česmičkog
 63. Virovitička
 64. Voćinska
 65. Zagorska
 66. Woodrowa Wilsona

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 100 (podaci 2001.)
Broj kućanstava – 5 317

Dan Gradske četvrti:

5. srpnja “Sveti Ćiril i Metod”

1. Vijeće Gradske četvrti je konstituirano 12. ožujka 2015.

Predsjednik Vijeća

Ivan Karalić, dipl. iur (HDSSB)

Potpredsjednik Vijeća

Drago Marković (HSP)

Članovi Vijeća

izv. prof. dr. sc. Andrija Pozderović (HDSSB)
Anto Bošnjak (HDSSB)
Hrvoje Sušac (HNS)
Sonja Kovač (SDP)
Mario Molnar (HNS)
Željko Bugarić (SDP)
Tihomir Čuljak (HDZ)
Željko Zubčić (HDZ)
Tomislav Vidaković (NS-REFORMISTI)

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije na Sjenjaku 133 u 2017. godini koristit će:

1.MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA
OSIJEKA PODRUŽNICA SJENJAK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m² i broj 9, površina: 17,64 m²,
U DANE I SATE: od ponedjeljka do petka od 10:00 do 13:00 sati, subota od 17:00 do 24:00 sata (prostorija broj 1) i utorak i petak od 10:00 do 12:00 sati (prostorija broj 9)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

2. ŠPORTSKO PLESNA UDRUGA „FENIKS“
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m²,
U DANE I SATE: ponedjeljak, srijeda i petak od 19:30 do 22:00 sata
bez naknade temeljem javnog poziva.
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 20:00 do 22:00 sata
uz plaćanje naknade temeljem javnog poziva
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine.

3. „GLAS ČOVJEČNOSTI“ UDRUGA ZA POTPORU OSOBA S INVALIDNOŠĆU I
HENDIKEPOM OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m²
U DANE I SATE: petak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

4. KLUB ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA „SJENJAK“
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m²
U DANE I SATE: druga srijeda u mjesecu od 8:00 do 10:00 sati i sati i zadnji četvrtak u
mjesecu od 17:00 do 19:0 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

5. HRVATSKO DRUŠTVO UMJETNIKA „ADOLF WALDINGER“
PROSTORIJA: broj 9, površina: 17,64 m²
U DANE I SATE: subota od 8:00 do 13:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

6. UDRUGA ZDRAVO TRČANJE „UZT“
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i četvrtak od 16:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

7. POLICIJSKI MOTO KLUB OSIJEK
PROSTORIJA: broj 9, površina: 17,64 m²
U DANE I SATE: utorak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

8. UDRUGA MALIH DIJABETIČARA „MADI“
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m²
U DANE I SATE: druga subota u mjesecu od 14:00 do 16:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

9. DOM ZDRAVLJA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m²
U DANE I SATE: srijeda od 8:00 do 10:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

10. UDRUGA “AUXILIUM” OSIJEK
PROSTORIJA: broj 7, površina: 19,50 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 7:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

11. DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA KUĆICA
PROSTORIJA: broj 1, površina: 145,20 m², broj 6, površina: 9,00 m² i broj 9, površina: 17,64 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 13:30 do 16.00 sati, utorak od 14:00 do 20:00 sati, srijeda od 14:00 do 17:00 sati, četvrtak od 13:30 do 16:00 sati i petak od 13:30 do 17:00 sati (prostorija broj 1), ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8:00 do 20:00 sati (prostorija broj 6), ponedjeljak od 8:00 do 20:00 sati, utorak od 13:00 do 17:00 sati, srijeda od 8:00 do 20:00 sati, četvrtak od 8:00 do 17:00 sati i petak od 13:00 do 17.00 sati (prostorija broj 9)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Prostorije u Ulici kralja Petra Svačića 36 u 2017. godini koristit će:
12. MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA
OSIJEKA, PODRUŽNICA KNEZ DOMAGOJ
PROSTORIJA: broj 3, površina 18,50 m² i broj 8, površina: 200,00 m²
U DANE I SATE: utorak od 8:00 do 10:00 sati i petak od 17:00 do 19:00 sati (prostorija broj 3) i nedjelja od 16:00 do 24:00 sata (prostorija broj 8)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

13. KLUB ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA „KNEZ DOMAGOJ“
PROSTORIJA: broj 3, površina 18,50 m²
U DANE I SATE: drugi i četvrti četvrtak u mjesecu od 8:00 do 10:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

14. KULTURNO UMJETNIČKI CENTAR „BOLERO“ OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8, površina 200,00 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 9:00 do 10:00 sati i od 11:00 do 18:00 sati i
utorak, četvrtak, petak i subota od 9:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

15. UDRUGA ŠOKAČKA GRANA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 2, površina 18,50 m² i broj 8, površina 200,00 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 17:00 do 22:00 sata, utorak od 18:00 do 21:00 sat, srijeda
od 17:00 do 21:00 sat i četvrtak od 18:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

16. ORGANIZACIJA ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE
PROSTORIJA: broj 10, površina 9,00 m² i broj 11, površina 20,00 m², broj 13, površina 18,50 m² i broj 14, površina 18,50 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 8:00 do 21:00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

17. PLESNI KLUB KICK
PROSTORIJA: broj 8, površina 200,00 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 10:00 do 11:00 sati i petak od 20:00 do 21:00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Prostorije u Ulici Martina Divalta 132 u 2017. godini koristit će:
18. STOLNOTENISKI KLUB „DO PING – PONG“
PROSTORIJA: broj 9, površina 61, 54 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 18:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

19. STOLNOTENISKI KLUB „NOVI GRAD“ OSIJEK
PROSTORIJA: broj 9, površina 61, 54 m² i broj 4, površine 28,00 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 8:00 do 11:00 sati i od 15:20:sati, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja od 8:00 do 11:00 sati i od 15:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

20. KLUB ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA „N.Š. ZRINSKI“
PROSTORIJA: broj 4, površine 28,00 m²
U DANE I SATE: prvi četvrtak u mjesecu od 7:30 do 9:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

21. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH OD PTSP-A OSIJEK
PROSTORIJA: broj 2, površine 18,62 m², broj 3, površine 19,65 m², prostorija broj 9, površine 61,54 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, srijeda i petak od 10:00 do 12:00 sati (prostorija broj 2 i 3) i utorak i četvrtak od 17:00 do 22:00 sata (prostorija broj 9)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

22.UDRUGA OBITELJI HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PROSTORIJA: broj 2, površine 18,62 m², broj 3, površine 19,65 m², prostorija broj 9, površine 61,54 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, srijeda i petak od 17:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

23. UDRUGA VETERANA 3. GARDIJSKE BRIGADE „KUNE“
PROSTORIJA: broj 5, površine 18,50 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2017. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

3. Kontakti

Tel: 031 321 315

Sjedište Gradske četvrti Novi grad je u Osijeku, Sjenjak 133.

Administrativnom tajniku se možete obraćati svakog radnog dana od 7,30-15,30 sati izravno ili na telefon 031/ 321 315.

Tim putem možete dogovoriti i kontakt s bilo kojim članom Vijeća Gradske četvrti Novi grad.