Gradska četvrt Novi grad

Sadržaj

Gradska četvrt Novi grad

Sjedište:

Gradska četvrt Novi grad
Sjenjak 133
Telefon: 031/ 321 315

Fax: 031/573 400

E-mail: novigrad@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

 • s istoka: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice, parna
  strana Divaltove ulice od kućnog broja 154 do 132 i Ulica Josipa Reihl-Kira od
  Divaltove ulice do južne obilaznice
 • sa zapada: Trpimirova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj prema
  jugu do naselja Brijest
 • sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Trpimirove ulice do
  Huttlerove ulice
 • s juga: od naselja Brijest granicom k.o. Tenja do Reihl-Kirove ulice

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Aljmaška
 2. Antunovačka
 3. Banjalučka
 4. Baranjska
 5. Belišćanska
 6. Belomanastirska
 7. Bihaćka
 8. Bjelovarska
 9. Bogdanovačka
 10. Bosanska
 11. Brodska
 12. Brune Bjelinskog
 13. Ćelijska
 14. Daljska
 15. Daruvarska
 16. Delnička
 17. Drniška
 18. Đakovačka
 19. Erdutska
 20. Ferde Livadića
 21. Frankopanska – 1 – 61 i 2 -158
 22. Gospićka
 23. Hercegovačka
 24. Ivana Gorana Kovačića
 25. Ivana Zajca
 26. Ivanovačka
 27. Josipa Huttlera – 28 – 40
 28. Josipa Reihl Kira – parna strana od 2 do kraja
 29. Južno predgrađe – parni od 8-10, 22-24 i 30, neparni 23-29
 30. Kneza Trpimira – 11 – 15
 31. Kninska
 32. Koprivnička
 33. Kralja Petra Svačića
 34. Kutinska
 35. Laslovačka
 36. Lipička
 37. Ljubljanska
 38. Martina Divalta – 1 -133d i 2 -154
 39. Miholjačka
 40. Nikole Šubića Zrinskog
 41. Novogradiška
 42. Nuštarska
 43. Orahovička
 44. Pakračka
 45. Pleternička
 46. Požeška
 47. Prijedorska
 48. Sarvaška
 49. Sisačka
 50. Sjenjak
 51. Skopska
 52. Slatinska
 53. Srijemska – 1 – 23 i 2 – 36
 54. Stadionsko naselje
 55. Subotička
 56. Šarengradska
 57. Širokobriješka
 58. Štitarska
 59. Valpovačka
 60. Varaždinska
 61. Vatrogasna
 62. Vijenac Ivana Česmičkog
 63. Virovitička
 64. Voćinska
 65. Zagorska
 66. Woodrowa Wilsona

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 100 (podaci 2001.)

Dan Gradske četvrti:

5. srpnja “Sveti Ćiril i Metod”

1. Vijeće Gradske četvrti Novi grad konstituirano je 31. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Luka Došen – HDZ

Potpredsjednik Vijeća:
Ivan Karalić,dipl.iur. – HDZ

Članovi Vijeća:
doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. – HDZ
Vlatko Kopić,dr.med.dont. – HDZ
Josip Opačak – HDZ
Davor Pavlović,dipl.ing.agr. – HDZ
Hrvoje Sušac,dipl.iur. – HNS
Mario Molnar – HNS
Dalibor Rajković – SDP
Sonja Kovač – SDP
Damir Gržan – Kandidacijska lista grupe birača Petar Kopunović Legetin

2. Objekti mjesne samouprave

Prostorije na Sjenjaku 133 u 2018. godini koristit će:

1. MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA
OSIJEKA PODRUŽNICA SJENJAK
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: od ponedjeljka do petka u vremenu od 09:00 do13:00 sati, ponedjeljak od 16:00 do 18:00 sati i subota od 19:00 do 23:00 sata
PROSTORIJA: broj 9, površina 17,64 m²
U DANE I SATE: utorak i petak od 10:00 do 12:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

2. ŠPORTSKO PLESNA UDRUGA “FENIKS”
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, srijeda i petak od 19:30 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 19:30 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
uz plaćanje naknade temeljem javnog poziva.

3. “GLAS ČOVJEČNOSTI” UDRUGA ZA POTPORU OSOBA S INVALIDNOŠĆU I HENDIKEPOM OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: petak od 16:00 do 18:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

4. KLUB ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA “SJENJAK”
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: druga srijeda u mjesecu od 08:00 do 10:00 sati i zadnji četvrtak u mjesecu od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

5. DOM ZDRAVLJA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: srijeda od 08:00 do 11:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

6. DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA KUĆICA
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 13:30 do 16:00 sati, utorak od 14:00 do 19:30 sati, srijeda od 14:00 do 17:00 sati, četvrtak od 13:30 do 16:00 sati i petak od 13:30 do 17:00 sati
PROSTORIJA: broj 6, površina 9 m²
U DANE I SATE: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 20:00 sati
PROSTORIJA: broj 9, površina 17,64 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 08:00 do 20:00 sati, utorak od 13:00 do 17:00 sati, srijeda od 08:00 do 20:00 sati, četvrtak od 08:00 do 17:00 sati i petak od 13:00 do 17:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

7. UDRUGA MALIH DIJABETIČARA “MADI”
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: druga subota u mjesecu od 14:00 do 16:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

8. UDRUGA “AUXILIUM” OSIJEK
PROSTORIJA: broj 7, površina 19,50 m²
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 07:00 do 21:00 sat
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

9. HRVATSKO DRUŠTVO UMJETNIKA “ADOLF WALDINGER”
PROSTORIJA: broj 9, površina 17,64 m²
U DANE I SATE: subota od 08:00 do 13:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

10. POLICIJSKI MOTO KLUB OSIJEK
PROSTORIJA: broj 9, površina 17,64 m²
U DANE I SATE: utorak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

11. PLESNI KLUB KICK
PROSTORIJA: broj 1, površina 145,20 m²
U DANE I SATE: subota od 13:00 do 15:00 sati, druga subota u mjesecu od 12:00 do 13:00 sati i nedjelja od 9:00 do 12:00 sati
PROSTORIJA: broj 8, površina 200 m²
adresa prostorije: Kralja Petra Svačića 36
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 10.00 do 11.00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Prostorije na Kralja Petra Svačića 36 u 2018. godini koristit će:

12. MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA
OSIJEKA, PODRUŽNICA KNEZ DOMAGOJ
PROSTORIJA: broj 8, površina 200,00 m²
U DANE I SATE: nedjelja od 16:00 do 24:00 sata
PROSTORIJA: broj 3, površina 18,50 m²
U DANE I SATE: utorak od 08:00 do 10:00 sati i petak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

13. KLUB ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA “KNEZ DOMAGOJ”
PROSTORIJA: broj 3, površina 18,50 m²
U DANE I SATE: drugi i četvrti četvrtak u mjesecu od 08:00 do 10:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

14. KULTURNO UMJETNIČKI CENTAR “BOLERO” OSIJEK
PROSTORIJA: broj 8, površina 200 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i subota od 09:00 do 18:30 sati i petak od 09:00 do 19:30 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

15. UDRUGA ŠOKAČKA GRANA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 2 i 8, površina 218,50 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 17:00 do 22:00 sata, utorak od 18:00 do 21:00 sat, srijeda od 17:00 do 21:00 sat, četvrtak od 18:00 do 22:00 sata i petak od 19:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

16. KOORDINACIJA UDRUGA BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG
RATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PROSTORIJA: broj 10 i 11, površina 29,00 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota od 08:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Prostorije na Martina Divalta 132 u 2018. godini koristit će:

17. STOLNOTENISKI KLUB “DO PING – PONG”
PROSTORIJA: broj 9, površina 61,54 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i srijeda od 18:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

18. STOLNOTENISKI KLUB “NOVI GRAD” OSIJEK
PROSTORIJA: broj 4 i 9, površina 89,54 m²
U DANE I SATE: od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 12:00 sati i od 15:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

19. KLUB ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA “NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI”
PROSTORIJA: broj 4, površina 28,00 m²
U DANE I SATE: prvi četvrtak u mjesecu od 07:30 do 09:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

20. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH OD PTSP-A OSIJEK
PROSTORIJA: broj 2 i 3, površina 38,27 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, srijeda i petak od 10:00 do 12:00 sati
PROSTORIJA: broj 9, površina 61,54 m²
U DANE I SATE: utorak i četvrtak od 17:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

21. UDRUGA OBITELJI HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTRAUMATSKOG
STRESNOG POREMEĆAJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PROSTORIJA: broj 2, 3 i 9, površina 99,81 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i petak od 17:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

22. UDRUGA VETERANA 3. GARDIJSKE BRIGADE “KUNE”
PROSTORIJA: broj 5, površina 18,50 m²
U DANE I SATE: od ponedjeljak do petka od 09:00 do 11:00 sati i od 17:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

23. GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 11, površina 50,00 m²
U DANE I SATE: 1. tjedan (bez subote) – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07:00 do
15:00 sati
2. tjedan (sa subotom) – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 13:00 do 20:00 sati, te subota
od 08:00 do 13:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31.12.2018. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Veličina slova