Gradska četvrt Jug II

Sadržaj

Gradska četvrt Jug II

Sjedište:

Gradska četvrt Jug II
Srijemska 124a

Telefon: 031/ 321 314

Fax: 031/563 455

E-mal: jug2@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

 • s istoka: pogoni Elektroslavonije Osijek
 • sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice i d
  Divaltove ulice Ulicom Josipa Reihl-Kira do južne obilaznice
 • sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Huttlerove ulice do pogona
  Elektroslavonije Osijek
 • s juga: polje i Poljoprivredni fakultet

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Bakarska
 2. Bapska
 3. Baščanska
 4. Biogradska
 5. Biševska
 6. Bokokotorska
 7. Bračka
 8. Brijunska
 9. Buzetska
 10. Creska
 11. Crikvenička
 12. Dugog otoka
 13. Frankopanska – od 63 do kraja i od 160 do kraja
 14. Gradačka
 15. Humska
 16. Hvarska
 17. Josipa Huttlera – od 29 do kraja
 18. Josipa Reihl Kira – od 1 do kraja
 19. Južno predgrađe – parni 18-20 i neparni od 5-19
 20. Kaštelanska
 21. Korčulanska
 22. Kornatska
 23. Krčka
 24. Kvarnerska
 25. Labinska
 26. Lastovska
 27. Ledine
 28. Lokrumska
 29. Lopudska
 30. Lošinjska
 31. Lovranska
 32. Makarska
 33. Martina Divalta – od 156 do kraja i od 135 do kraja
 34. Medulinska
 35. Mljetska
 36. Motovunska
 37. Murterska
 38. Naselje Miroslava Krleže
 39. Olibska
 40. Opatijska
 41. Orebićka
 42. Palagruška
 43. Paška
 44. Pašmanska
 45. Pazinska
 46. Pelješačka
 47. Piranska
 48. Plitvička
 49. Porečka
 50. Pulska
 51. Rapska
 52. Rastanci
 53. Rovinjska
 54. Senjska
 55. Splitska
 56. Srijemska – od 38 do kraja i od 27 do kraja
 57. Starigradska
 58. Stonska
 59. Šibenska
 60. Šoltanska
 61. Tovarnička
 62. Trogirska
 63. Trpanjska
 64. Tvornička – od 4 do kraja i 5-7
 65. Ugljanska
 66. Umaška
 67. Velaluška
 68. Velebitska
 69. Viška
 70. Voćarska – od 1 do kraja i od 6 do kraja
 71. Zaostroška
 72. Zlarinska

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 020 (podaci iz 2001.)

Dan Gradske četvrti:

30. svibnja

1. Vijeće Gradske četvrti Jug II konstituirano je 31. siječnja 2019.

Predsjednik Vijeća:
Krešimir Trtanj, dipl. ing.aeronaut.-pilot – HDZ

Potpredsjednik Vijeća:
Dejan Rusmirović, mag.iur. – HDZ

Članovi Vijeća:
Kristina Leventić, mag.iur., mag.act.soc. – HDZ
Darko Zec – HDZ
Sanela Ravlić – HDZ
Mateo Mlinarević – HDZ
Bosiljko Zdilar – HNS-HSU
Luka Anić, mag.oec. – HDZ
Toni Kekez – HNS
Hrvoje Žabarović, dipl.oec. – Kandidacijska lista grupe birača Hrvoje Žabarović
Ivica Dokuš – SDP

2. Objekti mjesne samouprave

GČ JUG II
Popis korisnika prostorija s terminima korištenja u 2022.

1. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 4, površina: 37,71 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 09:00 do 11:00 sati i četvrtak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

2. UDRUGA SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE OSIJEK
PROSTORIJA: broj 3, površina: 119,08 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak i petak od 17:00 do 19:00 sati, utorak i srijeda od 09:00 do 11:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

3. KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA “OSIJEK”
PROSTORIJA: broj 4, površina: 37,71 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak od 17:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

4. UDRUGA INVALIDA RADA GRADA OSIJEKA
PROSTORIJA: broj 5, površina: 55,09 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 09:00 do 13:00 sati i petak od 16:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

5. UDRUGA KORISNIKA URBANIH VRTOVA OSIJEK “OSvrt”
PROSTORIJA: broj 2, površina: 11,05 m² i broj 4, površina: 37,71 m²
U DANE I SATE: utorak, srijeda, četvrtak i petak od 09:00 do 11:00 sati (prostorija broj 2), utorak i srijeda od 17:30 do 20:00 sati (prostorija broj 4)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

6. UDRUGA ZA RAZVOJ ZAJEDNICE „KREAKTIVA“
PROSTORIJA: broj 3 i 4, površina 119,08 m² i površina: 37,71 m²
U DANE I SATE: srijeda od 19:30 do 21:00 sat (prostorija broj 3) i ponedjeljak od 19:30 do 21:00 sat (prostorija broj 4)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

7. CHEERLEADING KLUB MIDAL
PROSTORIJA: broj 3, površina: 119,08 m²
U DANE I SATE: utorak od 19:30 do 20:30 sati, četvrtak od 19:30 do 21:30 sati i subota od 10:00 do 11:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
uz naknadu temeljem javnog poziva.

Prostorije u Kaštelanskoj ulici 42b u 2022. godini koristit će:

8. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA
PROSTORIJA: broj 2, površina: 10,50 m²
U DANE I SATE: utorak od 09:00 do 11:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

9. UDRUGA IZVIĐAČA “SLAVONSKI HRAST” OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 30,00 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 17:00 do 20:00 sati i
subota i nedjelja od 09:00 do 19:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Prostorije u Opatijskoj ulici 26f u 2022. godini koristit će:

10. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 17,10 m²
U DANE I SATE: treći četvrtak u mjesecu od 08:00 do 09:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

11. UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA ZELENI OSIJEK
PROSTORIJA: broj 1, površina: 17,10 m² i broj 2, površina: 38,90 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 08:00 do 16:00 sati
(prostorija broj 2)
ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak (treći četvrtak od 09:30 do 16:00 sati) i petak od 08:00 do 16:00 sati (prostorija broj 1)
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

12. „SLAVONSKA UDRUGA HERCEGOVACA“
PROSTORIJA: broj 1, površina: 17,10 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota od 17:00 do 22:00 sata
NA ROK I VRIJEME: do 31. 12. 2022. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

Prostorije u Ulici Martina Divalta 163 u 2022. godini koristit će:

13. UDRUGA DISTROFIČARA GRADA OSIJEKA
PROSTORIJA: broj 2, površina:13,80 m² i broj 1, površina: 25,96 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 08:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 24. 8. 2025. godine
bez naknade temeljem Rješenja Gradonačelnika Grada Osijeka o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju prostorija.

14. DRUŠTVO INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE
PROSTORIJA: broj 3, površina: 20,20 m² i broj 1, površina: 25,96 m²
U DANE I SATE: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 08:00 do 20:00 sati
NA ROK I VRIJEME: do 17. 12. 2025. godine
bez naknade temeljem Rješenja Gradonačelnika Grada Osijeka o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju prostorija.

Skip to content