Gradska četvrt Jug II

Sadržaj

Gradska četvrt Jug II

Sjedište:

Gradska četvrt Jug II
Srijemska 124a

Telefon: 031/ 321 314

Fax: 031/563 455

E-mal: jug2@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

 • s istoka: pogoni Elektroslavonije Osijek
 • sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice i d
  Divaltove ulice Ulicom Josipa Reihl-Kira do južne obilaznice
 • sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Huttlerove ulice do pogona
  Elektroslavonije Osijek
 • s juga: polje i Poljoprivredni fakultet

ABECEDNI POPIS ULICA

 1. Bakarska
 2. Bapska
 3. Baščanska
 4. Biogradska
 5. Biševska
 6. Bokokotorska
 7. Bračka
 8. Brijunska
 9. Buzetska
 10. Creska
 11. Crikvenička
 12. Dugog otoka
 13. Frankopanska – od 63 do kraja i od 160 do kraja
 14. Gradačka
 15. Humska
 16. Hvarska
 17. Josipa Huttlera – od 29 do kraja
 18. Josipa Reihl Kira – od 1 do kraja
 19. Južno predgrađe – parni 18-20 i neparni od 5-19
 20. Kaštelanska
 21. Korčulanska
 22. Kornatska
 23. Krčka
 24. Kvarnerska
 25. Labinska
 26. Lastovska
 27. Ledine
 28. Lokrumska
 29. Lopudska
 30. Lošinjska
 31. Lovranska
 32. Makarska
 33. Martina Divalta – od 156 do kraja i od 135 do kraja
 34. Medulinska
 35. Mljetska
 36. Motovunska
 37. Murterska
 38. Naselje Miroslava Krleže
 39. Olibska
 40. Opatijska
 41. Orebićka
 42. Palagruška
 43. Paška
 44. Pašmanska
 45. Pazinska
 46. Pelješačka
 47. Piranska
 48. Plitvička
 49. Porečka
 50. Pulska
 51. Rapska
 52. Rastanci
 53. Rovinjska
 54. Senjska
 55. Splitska
 56. Srijemska – od 38 do kraja i od 27 do kraja
 57. Starigradska
 58. Stonska
 59. Šibenska
 60. Šoltanska
 61. Tovarnička
 62. Trogirska
 63. Trpanjska
 64. Tvornička – od 4 do kraja i 5-7
 65. Ugljanska
 66. Umaška
 67. Velaluška
 68. Velebitska
 69. Viška
 70. Voćarska – od 1 do kraja i od 6 do kraja
 71. Zaostroška
 72. Zlarinska

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 020 (podaci iz 2001.)

Dan Gradske četvrti:

30. svibnja

1. Vijeće Gradske četvrti Jug II konstituirano je 26. siječnja 2023.

Predsjednik Vijeća:
1. Igor Pandžić – HDZ

Potpredsjednik Vijeća:
2. Dejan Rusmirović – HDZ

Članovi Vijeća:
3. Kristina Leventić – HDZ
4. Darko Zec – HDZ
5. Tomislav Tomas – HDZ
6. Miljenko Kolobarić – HDZ
7. Bosiljko Zdilar – HDZ
8. Ferdinand Durgel – HDZ
9. Elizabeta Jakovac – HDZ
10. Saša Voldin – HDZ
11. Danijel Krstanović – DP

2. Objekti mjesne samouprave

GČ JUG II

Popis korisnika prostorija s terminima korištenja u 2023.

 1. UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA ZELENI OSIJEK

ADRESA PROSTORIJE: Opatijska 26f, Osijek

PROSTORIJA: broj 2

POVRŠINA: 38,90

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK

ADRESA PROSTORIJE: Opatijska 26f, Osijek

PROSTORIJA: broj 1

POVRŠINA: 17,10

DAN I VRIJEME: Treći četvrtak u mjesecu od 08,00 do 10,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. ‘’SLAVONSKA UDRUGA HERCEGOVACA’’

ADRESA PROSTORIJE: Opatijska 26f, Osijek

PROSTORIJA: broj 1

POVRŠINA: 17,10

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 10,00 do 19,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA IZVIĐAĆA ‘’SLAVONSKI HRAST’’ OSIJEK

ADRESA PROSTORIJE: Kaštelanska 42b, Osijek

PROSTORIJA: broj 1

POVRŠINA: 30

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 18,00 do 21,00, subota i nedjelja od 09,00 do 19,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA

ADRESA PROSTORIJE: Kaštelanska 42b, Osijek

PROSTORIJA: broj 2

POVRŠINA: 10,50

DAN I VRIJEME: Utorak od 09,00 do 11,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA SINDIKATA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 3

POVRŠINA: 119,08

DAN I VRIJEME: Ponedjeljak i petak od 17,00 do 19,00, utorak i srijeda od 09,00 do 11,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 3

POVRŠINA: 119,08

DAN I VRIJEME: Subota od 19,00 do 23,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 4

POVRŠINA: 37,71

DAN I VRIJEME: Ponedjeljak od 09,00 do 11,00, i četvrtak od 17,00 do 19,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA INVALIDA RADA GRADA OSIJEKA

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 5

POVRŠINA: 55,09

DAN I VRIJEME: Utorak i četvrtak od 09,00 do 15,00, petak od 16,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA KORISNIKA URBANIH VRTOVA OSIJEK ‘’OSvrt’’

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 2

POVRŠINA: 11,05

DAN I VRIJEME: Utorak, srijeda, četvrtak i petak od 09,00 do 11,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 4

POVRŠINA: 37,71

DAN I VRIJEME: Utorak i srijeda od 17,30 do 20,30

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. UDRUGA ZA RAZVOJ ZAJEDNICE ‘’KREAKTIVA’’

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 3

POVRŠINA: 119,08

DAN I VRIJEME: Srijeda od 19,30 do 21,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 4

POVRŠINA: 37,71

DAN I VRIJEME: Ponedjeljak od 19,30 do 21,00

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

BEZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 1. 11. MUH – MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OSIJEKA

ADRESA PROSTORIJE: Srijemska 124b, Osijek

PROSTORIJA: broj 3

POVRŠINA: 119,08

DAN I VRIJEME: Utorak i četvrtak od 19,30 do 21,00 i subota od 10,00 do 11,00

Osim srpnja I kolovoza

TRAJANJE: Do 31.12.2023.

UZ NAKNADE, TEMELJEM JAVNOG POZIVA.

 

 

 

 1. UDRUGA DISTROFIČARA GRADA OSIJEKA

ADRESA PROSTORIJE: Martina Divalta 163, Osijek

PROSTORIJA: broj 1

POVRŠINA: 25,96

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 08,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 24.8.2023.

BEZ NAKNADE TEMELJEM RJEŠENJA GRADONAČELNIKA GRADA OSIJEKA O SKLAPANJU ANEKSA UGOVORA O KORIŠTENJU PROSTORIJA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Martina Divalta 163, Osijek

PROSTORIJA: broj 2

POVRŠINA: 13,80

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 08,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 24.8.2023.

BEZ NAKNADE TEMELJEM RJEŠENJA GRADONAČELNIKA GRADA OSIJEKA O SKLAPANJU ANEKSA UGOVORA O KORIŠTENJU PROSTORIJA.

 

 1. DRUŠTVO INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE

ADRESA PROSTORIJE: Martina Divalta 163, Osijek

PROSTORIJA: broj 1

POVRŠINA: 25,96

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 08,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 17.12.2023.

BEZ NAKNADE TEMELJEM RJEŠENJA GRADONAČELNIKA GRADA OSIJEKA O SKLAPANJU ANEKSA UGOVORA O KORIŠTENJU PROSTORIJA.

 

ADRESA PROSTORIJE: Martina Divalta 163, Osijek

PROSTORIJA: broj 3

POVRŠINA: 20,20

DAN I VRIJEME: Od ponedjeljka do petka od 08,00 do 20,00

TRAJANJE: Do 17.12.2023.

BEZ NAKNADE TEMELJEM RJEŠENJA GRADONAČELNIKA GRADA OSIJEKA O SKLAPANJU ANEKSA UGOVORA O KORIŠTENJU PROSTORIJA.

 

 

 

 

Skip to content