Mjere kontrole i suzbijanja komaraca na području Grada Osijeka

Objavljeno: 30.04.2021

Problem komaraca prisutan je u svim urbanim i ruralnim sredinama, posebice onima koji su u neposrednoj blizini rijeka ili poplavnih područja. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da su Republika Hrvatska, županije, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Donesen Godišnji program i Provedbeni plan, osigurano 3,1 milijuna kuna
Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Gradonačelnik Grada Osijeka 25. siječnja 2021. donosi Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Osijeka za 2021. i Provedbeni plan dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Osijeka za 2021. Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2021. godinu u Proračunu Grada Osijeka planirano je 3,1 milijuna kuna za kontrolu i suzbijanje komaraca.

Potpisani ugovori za usluge monitoringa terena, tretmane suzbijanja komaraca i stručnog nadzora tretmana
Na temelju otvorenog postupka javne nabave usluga kontrole i suzbijanja komaraca, Grad Osijek sklopio je ugovore na dvije godine s najpovoljnijim ponuđačima, Vetam d.o.o. te sa Zajednicom ponuditelja Vetam d.o.o., Asanator d.o.o., Cosmosol d.o.o., Sanitacija Osijek d.d., za sljedeće usluge:

• Larvicidni tretman sa zemlje. Male i srednje vodene površine, rubni dijelovi i kanalska mreža.
• Larvicidni tretman iz zraka. Velike poplavne površine, pošumljene, pod vegetacijom i nepristupačne.
• Adulticidni tretman sa zemlje. Tretman zelenih površina, parkova, ulica, dvorišta i sl.
• Adulticidni tretman velikih zelenih površina, sjevernog zelenog pojasa iznad žarišta kao i teško dostupnih područja.

U cilju osiguranja monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka, Grad Osijek i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sklopili su Ugovor o obavljanju monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka za 2021. i 2022. godinu.

Grad Osijek sudjeluje i u drugim aktivnostima kontrole komaraca
Grad Osijek aktivno sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca Osječko-baranjske županije te je sudjelovao u izradi Strateških smjernica kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019.-2024. donesenih na Skupštini Osječko-baranjske županije na 22. sjednici 18. srpnja 2019.

Grad Osijek se 22. listopada 2020. pozitivno očitovao prema inicijativi Osječko-baranjske županije za osnivanje zajedničke pravne osobe za suzbijanje komaraca na području sa željom aktivnog sudjelovanja i financijskom participacijom sa ciljem ustrojavanja učinkovitog, stručnog, znanstveno podržanog i financijski održivog sustava kontrole komaraca na cijelom području Osječko-baranjske županije.

Rješenje problema je u provođenju tretmana unutar svih općina i gradova
Ni ove godine ne smiju se propustiti larvicidni tretmani na približno 30.000 ha poplavnih površina omeđenih rijekama Dravom i Dunavom koje se nalaze u administrativnim granicama svih jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. Od toga samo šest posto poplavnih površina pripada Gradu Osijeku.

Pravovremenim izdavanjem i provođenjem preporuka unutar svih jedinica lokalne samouprave učinkovito će svesti problem komaraca na minimalnu razinu. Jedino zajednička borba protiv komaraca, inzistiranje na biološkim larvicidnim tretmanima, financiranje iz više izvora i svih proračuna općina i gradova uz koordinirano djelovanje i stručno usmjeravanje – može osigurati sinergijski učinak i zadovoljavajući rezultat te očuvanje zelene županije.

Skip to content