KVALITETA ZRAKA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

Objavljeno: 07.10.2023

Izvor:  https://www.zzjzosijek.hr/

Rezultati praćenja kvalitete zraka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije prikazuju kvalitativne podatke, odnosno spojeve koji su prisutni prema lokaciji mjerenja 8.10.2023.:

Osijek (Trg Ante Starčevića): formaldehid, benzen, toluen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid, furan, etilen

Osijek (Trg Svetog Trojstva): formaldehid, benzen, toluen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid, furan, etilen

Osijek (Donji Grad): formaldehid, benzen, toluen, etilbenzen, stiren, grupa ksilena, etilen, acetaldehid

Osijek (Retfala): formaldehid, etilbenzen, grupa ksilena, benzen, toluen, stiren, etilen, acetaldehid

Tijekom današnjeg dana na zahvaćenom području i dalje je utvrđena prisutnost toksičnih i nadražujućih spojeva, ali izmjerene vrijednosti formaldehida u odnosu na jučerašnja mjerenja na većini lokacija su u značajnom padu.
Postupak mjerenja kvalitete zraka započinje na terenu skupljanjem uzoraka. Uzorak se obrađuje preliminarno kvalitativno, odnosno tijekom mjerenja dobiju se samo vrste kemijskih spojeva koji su prisutni u zraku. Naknadno se u laboratoriju preko zabilježenih parametara  provode izračuni kako bi se dobile koncentracije prisutnih kemijskih spojeva za koje je potrebno duže vrijeme kako bi dobili relevantne rezultate. Trenutno svjedočimo incidentnoj situaciji u Osijeku za koju nema zakonskih propisa koji pokazuju kolika je granična vrijednost određenih kemijskih spojeva u zraku. Stoga je nemoguće iznijeti podatke za nižu, srednju ili visoku koncentraciju kemijskih spojeva koji nisu normalno prisutni ili za koje nemamo podatke o nultom stanju u okolišu.
Nakon provedenih izračuna dobivene su koncentracije prisutnih kemijskih spojeva od 5. do 7. listopada sa svih mjernih postaja. Na grafičkim prikazima su rezultati promjena koncentracije prisutnih kemijskih spojeva s postaja na kojima se provodilo uzastopno mjerenje kvalitete zraka (Brijest-požarište, Brijest-naselje, Antunovac, Osijek – Trg Ante Starčevića, Osijek – Trg Svetog Trojstva). Trend pada koncentracije skoro svih kemijskih spojeva vidljiv je prvenstveno na samom požarištu. Pad koncentracije detektiranih spojeva reflektirao se i na druge mjerne postaje, te je vidljivo koliko je tijekom jučerašnjeg mjerenja u Osijeku bila povećana  koncentracije kemijskih spojeva zbog promjene smjera vjetra.
Kako su i dalje prisutni štetni kemijski spojevi u zraku, potrebno je pridržavati se preporuka NZJZ OBŽ i pratiti priopćenja Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

 

Kvaliteta zraka na stacionarnim mjernim postajama 8.10.2023. u 8h

Osijek 1 (raskrižje ulice kneza Trpimira i Europske avenije)

– indeks kvalitete zraka: PRIHVATLJIVO*

PM10 (grube lebdeće čestice manje od 10 mikrometra) – *26,55 µg/m³

Osijek 2 (Donji Grad, kod Osnovne škole Lj. Gaja)

– indeks kvalitete zraka: UMJERENO

PM2.5 (fine lebdeće čestice manje od 2.5 mikrometra) – 21,89 µg/m³ UMJERENO

PM10 (grube lebdeće čestice manje od 10 mikrometra) – 33,81 µg/m³ PRIHVATLJIVO

 

Praćenje kvalitete zraka 7.10.2023.

Praćenje kvalitete zraka je 7.10.2023. godine provedeno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima na području Osijeka (Trg Ante Starčevića, Trg Svetog Trojstva, Donji Grad i Retfala), Brijesta (naselje), Brijest (požarište) i Antunovca. Rezultati praćenja kvalitete zraka prikazuju kvalitativne podatke, odnosno spojeve koji su prisutni prema lokaciji mjerenja:

Osijek (Trg Ante Starčevića): formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid, fenol, furan, grupa dioksini, etilen

Osijek (Trg Svetog Trojstva): formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid, fenol, furan, grupa dioksini, etilen

Osijek (Donji Grad): formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, stiren, fenol, furan, grupa dioksini

Osijek (Retfala): formaldehid, etilbenzen, grupa ksilena, fenol, furan, grupa dioksina

Brijest (naselje): formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid

Brijest (požarište): formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid

Antunovac: formaldehid, benzen, toulen, etilbenzen, grupa ksilena, stiren, acetaldehid

Tijekom današnjeg dana utvrđena je prisutnost većeg broja toksičnih i nadražujućih spojeva na zahvaćenom području koji uz dim i povećanu koncentraciju lebdećih onečišćujućih čestica mogu uzrokovati respiratorne smetnje. Stoga je  potrebno pridržavati se preporuka NZJZ OBŽ i pratiti  priopćenja Stožera civilne zaštite

 

Kvaliteta zraka na stacionarnim mjernim postajama 7.10.2023. u 16h

Osijek 1 (raskrižje ulice kneza Trpimira i Europske avenije)
– indeks kvalitete zraka: PRIHVATLJIVO
PM10 (grube lebdeće čestice manje od 10 mikrometra) – 35,82 µ/m3 PRIHVATLJIVO

Osijek 2 (Donji Grad, kod Osnovne škole Lj.Gaja)
– indeks kvalitete zraka: LOŠE
PM2.5 (fine lebdeće čestice manje od 2.5 mikrometra) – 39,06 µ/m3 LOŠE
PM10 (grube lebdeće čestiće manje od 10 mikrometra) – 53,82 µ/m3 LOŠE

 

Kvaliteta zraka na stacionarnim mjernim postajama 7.10.2023. u 12h

Osijek 1 (raskrižje ulice kneza Trpimira i Europske avenije)
– indeks kvalitete zraka: PRIHVATLJIVO
PM10 (grube lebdeće čestice manje od 10 mikrometra) – 34,23 PRIHVATLJIVO

Osijek 2 (Donji Grad, kod Osnovne škole Lj.Gaja)
– indeks kvalitete zraka: LOŠE
PM2.5 (fine lebdeće čestice manje od 2.5 mikrometra) – 37,77 LOŠE
PM10 (grube lebdeće čestiće manje od 10 mikrometra) – 52,59 LOŠE

Kategorije: dobro, prihvatljivo, umjereno, loše, vrlo loše, izuzetno loše

Preporučena mjera opreza za građanstvo je čim manje izlaganje mjestima na kojima se osjeti miris dima, te da se zatvore u prostorije kako bi se minimalizirala izloženost.

 

Rezultati mjerenja kvalitete zraka na području grada Osijeka 7.10.2023. u 11h

Zbog promjene smjera vjetra prvo su dana 07.10.2023. godine provedena mjerenja na području grada Osijeka. Analize ukupne prašine su veće u odnosu na dan ranije. Od ostalih spojeva detektiran je formaldehid, koji nadražuje gornje dišne putove.

Kvaliteta zraka na stacionarnim mjernim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 7.10.2023. u 11h je:

Osijek 1 (raskrižje ulice kneza Trpimira i Europske avenije)
– indeks kvalitete zraka: PRIHVATLJIVO
PM10 (grube lebdeće čestice manje od 10 mikrometra) – 31,56 PRIHVATLJIVO

Osijek 2 (Donji Grad, kod Osnovne škole Ljudevita Gaja)
– indeks kvalitete zraka: LOŠE
PM2.5 (fine lebdeće čestice manje od 2.5 mikrometra) – 37,36 LOŠE
PM10 (grube lebdeće čestice manje od 10 mikrometra) – 52,11 LOŠE

Kategorije: dobro, prihvatljivo, umjereno, loše, vrlo loše, izuzetno loše

Preporučena mjera opreza za građanstvo je čim manje izlaganje mjestima na kojima se osjeti miris dima, te da se zatvore u prostorije kako bi se minimalizirala izloženost.

 

Izvješće o mjerenju kvalitete zraka 6.10.2023.

Praćenje kvalitete zraka je 06.10.2023. godine provedeno na području Osijeka, Brijesta (naselje), Brijest (požarište), Antunovca, Ernestinova i Hrastina. Rezultati praćenja kvalitete zraka pokazuju smanjenje koncentracije detektiranih spojeva (formaldehida, acetaldehida, ksileni, stiren, fenoli, benzen i etilen) na svim lokacijama te su posebice na lokacijama izvan Brijesta detektirane u vrlo niskim koncentracijama.

Praćenje kvalitete zraka se nastavlja tijekom sutrašnjeg dana.

 

Rezultati ispitivanja kvalitete zraka uslijed požara 5.10.2023.

Povodom požara na deponiji plastike Drava International d.o.o. stručnjaci županijskih zavoda neprestano prate kvalitetu zraka na zahvaćenom području Osječko-baranjske  županije. Praćenje se dana 05.10. 2023. godine provelo na području Osijeka, Brijesta, Antunovca, Ivanovca, Ernestinova, Antunovca, Čepina, Hrastina i Šodolovaca.

Rezultati ispitivanja pokazali su kako se radi o lokalnom onečišćenju jer su mjerni instrumenti zabilježili neznatno povećanje vrijednosti praćenih onečišćujućih tvari u zraku koje su nastale sagorijevanjem plastike (formaldehid, acetaldehid, ksileni, stiren, fenoli, benzen i etilen).

Preporučena mjera opreza za građanstvo je čim manje izlaganje mjestima na kojima se osjeti miris paleži, a ukoliko se nalaze u neposrednoj blizini požarišta i na pravcima širenja dima da zatvore prostorije kako bi se minimalizirala izloženost.

Iako pri ovakvim incidentima nastaju toksični spojevi koji mogu štetno djelovati na ljudsko zdravlje, međutim ti učinci se manifestiraju samo pri njihovoj dugotrajnoj izloženosti.

S obzirom da je požar pod nadzorom, za očekivati je da neće doći do povećanja vrijednosti praćenih parametara onečišćujućih tvari u zraku te da nema razloga za zabrinutost.

 

Rezultati ispitivanja kvalitete zraka uslijed požara 4.10.2023.

Uslijed požara u pogonu poduzeća Drava International d.o.o., na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, a koje se nalaze na području Grada Osijeka (Osijek-1 koja se nalazi na križanju Trpimirove ulice i Europske avenije i Osijek-2 koja se nalazi u dvorištu OŠ Ljudevita Gaja) očitanja koncentracije onečišćujućih tvari u zraku su trenutno ispod graničnih vrijednosti utvrđenih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine broj 77/20).

Kvaliteta zraka je i dalje zadovoljavajuća, a o svim promjenama ćemo pravodobno izvještavati javnost.

Rezultati mjerenja dostupni su na linkovima:

Mjerna postaja 1. ( križanje Trpimirove ulice i Europske avenije)
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj (azo.hr)

Mjerna postaja 2. (dvorište OŠ Ljudevit Gaj)
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj (azo.hr)

 

 

 

 

Skip to content