Muzeji i galerije

Sadržaj

Muzeji i galerije

1. Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnostiMuzej likovnih umjetnosti nastao je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. s prvom nazivom Galerija slika.1994. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti Osijek na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njezin osnivač. U sklopu 60. obljetnice osnutka institucije i 50. godina u konačnom sjedištu u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka, 2014. provedeno je preimenovanje Galerije u Muzej likovnih umjetnosti (Museum of Fine Arts), kako bi komunikacija i percepcija djelatnosti i identiteta institucije bila najefikasnija i najtočnija, čak i u prijevodu na druge jezike. Zgrada Muzeja ima svojstvo kulturnog dobra te je kao takva upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Posebnost zgrade je RANA na pročelju – spomenik na spomeniku, oštećenje koje je proizašlo od udara granate tijekom 1991. Današnji je izgled zgrade svojevrsno umjetničko djelo, koje je osmislio autor Casimir Djurić Messner i obojao crvenom bojom – vrsta ready made, tijekom samostalne izložbe 2007. Muzej likovnih umjetnosti specijalizirana je muzejska institucija koja se bavi prikupljanjem, čuvanjem, istraživanjem, predstavljanjem i tumačenjem umjetničke baštine u rasponu od baroka do suvremene umjetnosti. Fundus Muzeja (više od 5000 predmeta) podijeljen je na nekoliko zbirki koje čine slike, crteži, grafike, skulpture i medalje iz 18., 19. i 20. stoljeća, po kojima je osječki Muzej, kao muzejska ustanova regionalnog središta, najpoznatiji i najpriznatiji. Njegove zbirke unesene su i u Registar kulturnih dobara RH na Listu zaštićenih kulturnih dobara (pod brojem 3801). U MDC-ovom Registru muzeja, galerija i zbirki u RH nalazi se u statusu A, koncipiranom prema organizaciji stručnih i administrativnih kriterija.Uz izložbeni program, kao najprisutniji oblik djelovanja, Muzej likovnih umjetnosti tradicionalno organizira sljedeće likovne manifestacije: Slavonsko biennale, Memorijal Ive Kerdića – Triennale hrvatskog medaljarstva i male plastike te Dane grafike. Pored izložbi, nezaobilazno je istaknuti izdavačku (izdanja kataloga, monografija, edukativnih publikacija) i pedagošku djelatnost Muzeja.

Unazad posljednjih godina, Muzej organizira i prati ciljane manifestacije: Noć muzeja (zadnji petak u siječnju, u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva), Edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja (18.4. -18.5.), Europska noć muzeja (subota prije Međunarodnog dana muzeja), Međunarodni dan muzeja (18.5.), Manifestacija Muzej za sve (namijenjena osobama s invaliditetom).

Dosadašnja djelatnost Muzeja ocijenjena je kao znatan prilog muzejskoj struci, istraživanju i prezentiranju regionalne i nacionalne povijesti umjetnosti o čemu svjedoče nagrade i priznanja: Nagrada oslobođenja Osijeka, za izuzetna ostvarenja u 1982., Nagrada Pavao Ritter Vitezović, za unaprjeđivanje muzejske djelatnosti u 1987., Pečat Grada Osijeka, za izuzetan doprinos kulturnom razvitku i općem napretku, te afirmaciji i ugledu Osijeka – 1998. i 2009. Povelja Republike Hrvatske za osobit doprinos promicanju kulture i očuvanju svih područja likovne umjetnosti.

Stranica: www.mlu.hr
Sjedište: Europska avenija 9, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel.: 031/251-280
Fax.:031/251-281

2. Muzej Slavonije

Muzej SlavonijeMuzej Slavonije osnovan je 1877. kao Muzej slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Muzej je vrlo često mijenjao svoje sjedište, a od 1946. pa sve do današnjih dana nalazi se u osječkoj Tvrđi, u zgradi bivšeg gradskog poglavarstva, gdje mu je bila i prva adresa. Već iduće godine Muzej dobija naziv koji se održao i do danas – Muzej Slavonije. Raznovrsnost i bogatstvo građe, kontinuirano prikupljane gotovo stotinu i trideset godina, dovelo je osječki muzej do razine nacionalne institucije te statusa najvećeg muzeja općeg tipa u Hrvatskoj. Muzej ima gotovo 400.000 registriranih predmeta raspoređenih u stotinjak zbirki. Devet odjela: Prirodoslovni, Arheološki, (s Prapovijesnim, Antičkim, te Odjelom seobe naroda i srednjeg vijeka), Numizmatički, Povijesni, Odjel umjetničkog obrta, Etnografski, Tehnički, Odjel muzealnih tiskopisa te Hemeroteka, uz preparatorske radionice i upravno-administrativnu službu djeluju danas na četiri lokacije u osječkoj Tvrđi (Trgu Svetog Trojstva 2. i 6., Trgu V. Lisinskog te u Bösendorferovoj ulici 2) te u suterenu Dječjeg vrtića Mak (Vijenac Murse). Aktivnost Muzeja ostvaruje se kroz redovitu i programsku djelatnost: prikupljanje, pohranu i obradu baštinske građe te kroz izložbenu i izdavačku djelatnost – koja je iznjedrila brojne kvalitetne izložbene projekte. Svaku od ovih izložaba prati i kvalitetan stručni katalog, koji uz redovito izlaženje muzejskog glasila, Osječkog zbornika, upotpunjuje izdavačku djelatnost Muzeja Slavonije. Kao jedan od najstarijih muzeja u Hrvatskoj odigrao je ključnu ulogu u prikupljanju i zaštiti kulturne baštine grada Osijeka i gotovo cijele regije Slavonije i Baranje. Kao najstarija kulturna institucija u gradu Osijeku, Muzej nastoji postati i ostati kulturno ishodište Osijeka i Slavonije koji će nacionalnu baštinu dostojno sačuvati i prezentirati i izvan granica naše domovine.

Stranica: http://www.mso.hr
Sjedište: Trg Svetoga Trojstva 6, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel.: 031/ 250 730
Fax.: 031/ 250 741

3. Gradske galerije Osijek

Gradske galerije OsijekGradske Galerije Osijek su ustanova u kulturi koju je Grad Osijek osnovao 2005. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbenim programom, te u lipnju 2007. kazališnim programom. Kao noviji kulturni centar u gradu Osijeku, koji u arhitektonsko-urbanističkom kompleksu povijesne Tvrđe obuhvaća dva izložbena prostora, Galeriju Waldinger i Galeriju Kazamat, zatim Barutanu, prostor namijenjen scenskim izvedbama, te prostor budućeg Art-kina, smješten u sjevernom bedemu Tvrđe, Gradske galerije Osijek razvijaju dva sukladna područja djelovanja: izlagački /izvedbeni i edukacijski. Svojim se programskim aktivnostima Gradske galerije Osijek afirmiraju prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma, te produkcije kazališnih projekata. Razvijaju se u smjeru lokalnog kulturnog centra koji aktivno promovira progresivna i inovativna ostvarenja suvremene umjetnosti, te kazališnog i filmskog izričaja domaćih i međunarodnih autora.Gradske galerije Osijek rade aktivno na transformaciji postojeće povijesne arhitekture u smjeru programske revitalizacije prostora i razvijaju strategije kojima bi postale relevantan lokalni i nacionalni centar suvremene umjetnosti, filmskih programa, te scenskih i izvedbenih umjetnosti, posvećen predstavljanju i produciranju, te istraživanju i dokumentiranju, kao i populariziranju svih vidova suvremenih umjetničkih praksi i suvremenog kazališnog i filmskog izričaja kontinuiranim izložbenim, scenskim i filmskim programom, te programom predstavljanja projekata različitih umjetničkih disciplina, poput suvremenog plesa, eksperimentalnog filma, eksperimentalne glazbe itd., kao i poticanjem teorijskih promišljanja suvremene kulture i umjetnosti teorijsko-istraživačkim i edukativnim programima (predavanja, razgovori, seminari, okrugli stolovi, radionice), uz izdavanje publikacija.Ovim aktivnostima cilj je proširiti kulturnu scenu u gradu Osijeku afirmiranjem novog središta kulturnih događanja kroz kontinuirano odvijanje raznovrsnih programa čime će se znatno doprinijeti decentralizaciji kulture u Hrvatskoj, a istovremeno i upoznavati lokalnu publiku s aktualnim i inovativnim umjetničkim praksama i redefinirati kulturni identitet grada Osijeka.

Program:
Kontinuiran, dinamičan program, namijenjen razvoju novomedijske kulturne scene u Gradu Osijeku i šire, koji uključuje različite forme i vidove umjetničkog stvaralaštva pod utjecajem novih tehnologija, nove oblike organizacije i suradnje, proširenje opsega kulturnih sadržaja u lokalnom prostoru, programsku revitalizaciju prostora zaštićenog spomenika kulture Barutana i uključivanje šire zajednice u program različitih formi društvene i kulturne interakcije.Program obuhvaća: novomedijske umjetničke projekte, predavanja, rasprave, prezentacije, projekcije, performanse itd. koji se ciklično odvijaju u predviđenom razdoblju. Programsko-sadržajne cjeline koje se baziraju na upotrebi novih tehnologija obuhvaćaju: eksperimentalno-glazbene projekte, likovne, vizualne i audiovizualne projekte, prezentacijske projekte, edukacijske projekte i scensko-izvedbene projekte. Ciljevi programa su: upoznavanje i neformalna edukacija publike s novomedijskom kulturom, revitalizacija lokaliteta Barutana, ostvarenje široke institucionalne i izvaninstitucionalne suradnje.

Financijski izvještaj za 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. Gradske galerije Osijek

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. Gradske galerije Osijek

Sjedište:

Fakultetska 7, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel: 031/320-980
Fax: 031/320-978

Izložbeni prostori:

Galerija Waldinger
Fakultetska 7, 31000 Osijek
radno vrijeme: utorak – nedjelja od 17-20h, ponedjeljkom zatvoreno

Barutana
Tvrđavica 192, 31000 Osijek

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova