Muzeji i galerije

Sadržaj

Muzeji i galerije

1. Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnostiMuzej likovnih umjetnosti nastao je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. s prvom nazivom Galerija slika.1994. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti Osijek na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njezin osnivač. U sklopu 60. obljetnice osnutka institucije i 50. godina u konačnom sjedištu u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka, 2014. provedeno je preimenovanje Galerije u Muzej likovnih umjetnosti (Museum of Fine Arts), kako bi komunikacija i percepcija djelatnosti i identiteta institucije bila najefikasnija i najtočnija, čak i u prijevodu na druge jezike. Zgrada Muzeja ima svojstvo kulturnog dobra te je kao takva upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Posebnost zgrade je RANA na pročelju – spomenik na spomeniku, oštećenje koje je proizašlo od udara granate tijekom 1991. Današnji je izgled zgrade svojevrsno umjetničko djelo, koje je osmislio autor Casimir Djurić Messner i obojao crvenom bojom – vrsta ready made, tijekom samostalne izložbe 2007. Muzej likovnih umjetnosti specijalizirana je muzejska institucija koja se bavi prikupljanjem, čuvanjem, istraživanjem, predstavljanjem i tumačenjem umjetničke baštine u rasponu od baroka do suvremene umjetnosti. Fundus Muzeja (više od 5000 predmeta) podijeljen je na nekoliko zbirki koje čine slike, crteži, grafike, skulpture i medalje iz 18., 19. i 20. stoljeća, po kojima je osječki Muzej, kao muzejska ustanova regionalnog središta, najpoznatiji i najpriznatiji. Njegove zbirke unesene su i u Registar kulturnih dobara RH na Listu zaštićenih kulturnih dobara (pod brojem 3801). U MDC-ovom Registru muzeja, galerija i zbirki u RH nalazi se u statusu A, koncipiranom prema organizaciji stručnih i administrativnih kriterija.Uz izložbeni program, kao najprisutniji oblik djelovanja, Muzej likovnih umjetnosti tradicionalno organizira sljedeće likovne manifestacije: Slavonsko biennale, Memorijal Ive Kerdića – Triennale hrvatskog medaljarstva i male plastike te Dane grafike. Pored izložbi, nezaobilazno je istaknuti izdavačku (izdanja kataloga, monografija, edukativnih publikacija) i pedagošku djelatnost Muzeja.

Unazad posljednjih godina, Muzej organizira i prati ciljane manifestacije: Noć muzeja (zadnji petak u siječnju, u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva), Edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja (18.4. -18.5.), Europska noć muzeja (subota prije Međunarodnog dana muzeja), Međunarodni dan muzeja (18.5.), Manifestacija Muzej za sve (namijenjena osobama s invaliditetom).

Dosadašnja djelatnost Muzeja ocijenjena je kao znatan prilog muzejskoj struci, istraživanju i prezentiranju regionalne i nacionalne povijesti umjetnosti o čemu svjedoče nagrade i priznanja: Nagrada oslobođenja Osijeka, za izuzetna ostvarenja u 1982., Nagrada Pavao Ritter Vitezović, za unaprjeđivanje muzejske djelatnosti u 1987., Pečat Grada Osijeka, za izuzetan doprinos kulturnom razvitku i općem napretku, te afirmaciji i ugledu Osijeka – 1998. i 2009. Povelja Republike Hrvatske za osobit doprinos promicanju kulture i očuvanju svih područja likovne umjetnosti.

Stranica: www.mlu.hr
Sjedište: Europska avenija 9, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel.: 031/251-280
Fax.:031/251-281

2. Muzej Slavonije

Muzej SlavonijeMuzej Slavonije osnovan je 1877. kao Muzej slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Muzej je vrlo često mijenjao svoje sjedište, a od 1946. pa sve do današnjih dana nalazi se u osječkoj Tvrđi, u zgradi bivšeg gradskog poglavarstva, gdje mu je bila i prva adresa. Već iduće godine Muzej dobija naziv koji se održao i do danas – Muzej Slavonije. Raznovrsnost i bogatstvo građe, kontinuirano prikupljane gotovo stotinu i trideset godina, dovelo je osječki muzej do razine nacionalne institucije te statusa najvećeg muzeja općeg tipa u Hrvatskoj. Muzej ima gotovo 400.000 registriranih predmeta raspoređenih u stotinjak zbirki. Devet odjela: Prirodoslovni, Arheološki, (s Prapovijesnim, Antičkim, te Odjelom seobe naroda i srednjeg vijeka), Numizmatički, Povijesni, Odjel umjetničkog obrta, Etnografski, Tehnički, Odjel muzealnih tiskopisa te Hemeroteka, uz preparatorske radionice i upravno-administrativnu službu djeluju danas na četiri lokacije u osječkoj Tvrđi (Trgu Svetog Trojstva 2. i 6., Trgu V. Lisinskog te u Bösendorferovoj ulici 2) te u suterenu Dječjeg vrtića Mak (Vijenac Murse). Aktivnost Muzeja ostvaruje se kroz redovitu i programsku djelatnost: prikupljanje, pohranu i obradu baštinske građe te kroz izložbenu i izdavačku djelatnost – koja je iznjedrila brojne kvalitetne izložbene projekte. Svaku od ovih izložaba prati i kvalitetan stručni katalog, koji uz redovito izlaženje muzejskog glasila, Osječkog zbornika, upotpunjuje izdavačku djelatnost Muzeja Slavonije. Kao jedan od najstarijih muzeja u Hrvatskoj odigrao je ključnu ulogu u prikupljanju i zaštiti kulturne baštine grada Osijeka i gotovo cijele regije Slavonije i Baranje. Kao najstarija kulturna institucija u gradu Osijeku, Muzej nastoji postati i ostati kulturno ishodište Osijeka i Slavonije koji će nacionalnu baštinu dostojno sačuvati i prezentirati i izvan granica naše domovine.

Stranica: http://www.mso.hr
Sjedište: Trg Svetoga Trojstva 6, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel.: 031/ 250 730
Fax.: 031/ 250 741

3. Arheološki muzej Osijek

Arheološki muzej Osijek Arheološki muzej Osijek osnovan je 2005. godine uredbom Vlade republike Hrvatske te je kao samostalna ustanova djelovao do 2012. godine kada je pripojen Muzeju Slavonije. Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 1.12. 2017. godine ponovno se osniva Arheološki muzej Osijek te preuzima cjelokupni Arheološki odjel Muzeja Slavonije i njegove djelatnike sa svom pripadajućom arheološkom građom i dokumentacijom (ukupno 49 arheoloških zbirki s popratnom muzejskom dokumentacijom).

Arheološki muzej Osijek, kao jedini specijalizirani arheološki muzej na prostoru istočne Hrvatske, djeluje na lokaciji u Tvrđi, Trg Sv.Trojstva 2 (zgrada Glavne Straže i Kuća Brožan) od kojih je zgrada Glavne straže namijenjena prostoru postave muzeja i posjetiocima dok je zgrada Brožan namijenjena polujavnim i zatvorenim sadržajima muzeja te su u njoj smješteni uredi stručnog i tehničkog osoblja i konzervatorsko – restauratorske radionice. Podrumski prostori ispod obje zgrade koriste se kao prostori depoa i spremišta.

Djelatnost Arheološkog muzeja Osijek obuhvaća sistematsko prikupljanje, čuvanje, stručnu zaštitu, evidentiranje, istraživanje, sređivanje, proučavanje, publiciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara, odnosno arheološke građe te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke sukladno svojoj misiji i politici skupljanja.

Muzej raspolaže s 980 m² izložbenog prostora te s dvije dvorane koje su pogodne za različita kulturna događanja kao što su promocije, koncerti, privremene izložbe, predavanja, konferencije, projekcije, kazališne predstave, prezentacije i slična događanja. Atrij je natkriven staklenom kupolom površine 222,2 m² s 150 mjesta za sjedenje, a multimedijalna konferencijsku dvoranu površine je 58,7 m² i raspolaže s 50 mjesta za sjedenje. U muzejskom postavu trenutačno su postavljeni stalni postavi Prapovijest i Stalni postav seobe naroda i srednji vijek, dok je stalni postav Antike u izradi.

Arheološki muzej Osijek jedini je specijalizirani muzej u istočnoj Hrvatskoj za arheološka istraživanja i pohranu arheološke baštine.

Sjedište:
Trg Svetog Trojstva 2, 31000 Osijek
Kontakt:
031/232-123
E-mail: amo@amo.hr
Stranica : https://amo.hr/

4. Gradske galerije Osijek

Gradske galerije OsijekGradske Galerije Osijek su ustanova u kulturi koju je Grad Osijek osnovao 2005. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbenim programom, te u lipnju 2007. kazališnim programom. Kao noviji kulturni centar u gradu Osijeku, koji u arhitektonsko-urbanističkom kompleksu povijesne Tvrđe obuhvaća dva izložbena prostora, Galeriju Waldinger i Galeriju Kazamat, zatim Barutanu, prostor namijenjen scenskim izvedbama, te prostor budućeg Art-kina, smješten u sjevernom bedemu Tvrđe, Gradske galerije Osijek razvijaju dva sukladna područja djelovanja: izlagački /izvedbeni i edukacijski. Svojim se programskim aktivnostima Gradske galerije Osijek afirmiraju prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma, te produkcije kazališnih projekata. Razvijaju se u smjeru lokalnog kulturnog centra koji aktivno promovira progresivna i inovativna ostvarenja suvremene umjetnosti, te kazališnog i filmskog izričaja domaćih i međunarodnih autora. Gradske galerije Osijek rade aktivno na transformaciji postojeće povijesne arhitekture u smjeru programske revitalizacije prostora i razvijaju strategije kojima bi postale relevantan lokalni i nacionalni centar suvremene umjetnosti, filmskih programa, te scenskih i izvedbenih umjetnosti, posvećen predstavljanju i produciranju, te istraživanju i dokumentiranju, kao i populariziranju svih vidova suvremenih umjetničkih praksi i suvremenog kazališnog i filmskog izričaja kontinuiranim izložbenim, scenskim i filmskim programom, te programom predstavljanja projekata različitih umjetničkih disciplina, poput suvremenog plesa, eksperimentalnog filma, eksperimentalne glazbe itd., kao i poticanjem teorijskih promišljanja suvremene kulture i umjetnosti teorijsko-istraživačkim i edukativnim programima (predavanja, razgovori, seminari, okrugli stolovi, radionice), uz izdavanje publikacija. Ovim aktivnostima cilj je proširiti kulturnu scenu u gradu Osijeku afirmiranjem novog središta kulturnih događanja kroz kontinuirano odvijanje raznovrsnih programa čime će se znatno doprinijeti decentralizaciji kulture u Hrvatskoj, a istovremeno i upoznavati lokalnu publiku s aktualnim i inovativnim umjetničkim praksama i redefinirati kulturni identitet grada Osijeka.

Program:
Kontinuiran, dinamičan program, namijenjen razvoju novomedijske kulturne scene u Gradu Osijeku i šire, koji uključuje različite forme i vidove umjetničkog stvaralaštva pod utjecajem novih tehnologija, nove oblike organizacije i suradnje, proširenje opsega kulturnih sadržaja u lokalnom prostoru, programsku revitalizaciju prostora zaštićenog spomenika kulture Barutana i uključivanje šire zajednice u program različitih formi društvene i kulturne interakcije. Program obuhvaća: novomedijske umjetničke projekte, predavanja, rasprave, prezentacije, projekcije, performanse itd. koji se ciklično odvijaju u predviđenom razdoblju. Programsko-sadržajne cjeline koje se baziraju na upotrebi novih tehnologija obuhvaćaju: eksperimentalno-glazbene projekte, likovne, vizualne i audiovizualne projekte, prezentacijske projekte, edukacijske projekte i scensko-izvedbene projekte. Ciljevi programa su: upoznavanje i neformalna edukacija publike s novomedijskom kulturom, revitalizacija lokaliteta Barutana, ostvarenje široke institucionalne i izvaninstitucionalne suradnje.

Sjedište:

Fakultetska 7, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel: 031/320-980
Fax: 031/320-978

Izložbeni prostori:

Galerija Waldinger
Fakultetska 7, 31000 Osijek
radno vrijeme: utorak – nedjelja od 17-20h, ponedjeljkom zatvoreno

Barutana
Tvrđavica 192, 31000 Osijek

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content