Kulturni centar Osijek

Sadržaj

Kulturni centar Osijek

Kulturni centar OsijekKulturni centar Osijek je ustanova u kulturi koja stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Osnivanjem nove ustanove pokazuje se svijest o potrebi održanja kulturnog standarda grada Osijeka, ali i potrebi njegovog podizanja. Kulturni centar Osijek podiže kvalitetu ponude kulturnih sadržaja grada Osijeka, ali istovremeno i osigurava podršku svim organizatorima kulturnih aktivnosti. Nova ustanova je središte koje povezuje i promiče raznolike pojave i pravce u suvremenim kulturno-umjetničkim društvenim kretanjima.

Kulturni centar Osijek kao javna ustanova u kulturi putem svojih djelatnosti promiče kulturu i visoke umjetničke dosege, prati i potiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u Osijeku, regiji i zemlji te pruža mogućnost za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.

Cilj Kulturnog centra je prepoznati nove izvore kulture te njima ispuniti ne samo vlastite prostore već i parkove, ulice, trgove i škole. Kulturni centar se gradi u rasadnika ideja, projekata te aktivne platforme za stjecanje iskustva osječkih studenata, mladih na početku karijere, afirmiranih umjetnika i umjetničkih suradnika, kao i u mjesto brojnih sadržaja visoke umjetničke vrijednosti.

U njemu će se, između ostalog, nalaziti i multifunkcionalna dvorana s približno 390 mjesta.

Kontakt:

ivan.kristijan@kulturni-centar.hr

Ulica kneza Trpimira 2/A
31000 Osijek
Tel: 031/ 229 – 292

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content