Knjižnica

Sadržaj

Knjižnica

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U OSIJEKU

Gradska i sveučilišna knjižnica OsijekGradska i sveučilišna knjižnica Osijek osnovana je 8. veljače 1949. Odlukom Gradskog narodnog odbora grada Osijeka kao gradska knjižnica nastavljajući tradicije javnih, pučkih knjižnica i čitaonica grada Osijeka od sredine 19. do prve polovine 20. stoljeća te Knjižnice Gradskog narodnog odbora Gornji grad, koja djeluje od prosinca 1947.

U sastav Knjižnice ulazi i Knjižnica Gradskog narodnog odbora Donji grad, osnovana 1948. godine kao Područni odjel Donji grad. Prvo sjedište Knjižnice bilo je na Trgu slobode broj 2 (danas Trg Ante Starčevića broj 2). Knjižnice je nekoliko puta selila, a 1957. preseljena je u zgradu na Bulevaru JNA broj 24 (danas Europska avenija broj 24), gdje se i danas nalazi središte Knjižnice. Godine 1954. otvara se u sklopu Knjižnice zasebni Dječji odjel kao drugi ove vrste u Hrvatskoj. U navedenom razdoblju Knjižnica se razvijala kao javna narodna/gradska knjižnica grada i općine Osijek s mješovitim knjižnim zbirkama za djecu i odrasle.

1971. osniva se ogranak Gradske knjižnice u dijelu grada zvanom Industrijska četvrt pod nazivom “Područno mješovito odjeljenje za djecu i odrasle Industrijska četvrt” (Drinska 6) kao drugi izdvojeni odjel Knjižnice, te se ponovo aktualizira pitanje gradske mreže knjižnica.

Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku 1975. Gradska knjižnica kao jedan od osnivača proširuje svoju djelatnost i preuzima funkcije i zadatke središnje sveučilišne knjižnice mijenjajući naziv u Gradska i sveučilišna knjižnica. U knjižničnom smislu ona postaje knjižnica s dvojnom funkcijom: narodnom/gradskom i sveučilišnom/ znanstvenom, te se razvija kao općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja.

Tijekom Domovinskog rata Knjižnica je u više navrata bila metom neprijateljskih artiljerijskih napada pri čemu je znatno oštećena matična zgrada na Europskoj aveniji 24. Smirivanjem ratne situacije u Osijeku sredinom 1992. pristupilo se sustavnoj obnovi Knjižnice. Od 1992. temeljem programa Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Knjižnica počinje sa sustavnom nabavom knjiga za potrebe narodnih knjižnica s privremeno okupiranog područja istočnog dijela Slavonije i Baranje – gradske knjižnice Belog Manastira, Vukovara i Iloka. Nakon završetka procesa mirne reintegracije sva ova građa, prethodno u potpunosti stručno obrađena, u cijelosti je predana u vlasništvo navedenim knjižnicama. Zapisi o ovoj građi postali su osnova novih računalnih kataloga ovih knjižnica.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:
• središnja sveučilišna / znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
• središnja (matična) javna / narodna knjižnica Grada Osijeka i Osječko baranjske županije
s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) u bilo kojem obliku (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika.

Stranica: http://www.gskos.unios.hr/
Sjedište: Europska avenija 24, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel./Fax.: 031/ 211-218

GRADSKI OGRANAK GISKO – DONJI GRAD
Trg bana J. Jelačića 25, tel. 031/ 506-110

GRADSKI OGRANAK GISKO- INDUSTRIJSKA ČETVRT
Vinkovačka 66 d, tel. 031/ 271-282

GRADSKI OGRANAK GISKO – REFTALA
J. J. Strossmayera 198, tel. 031 / 306-069

GRADSKI OGRANAK GISKO – JUG II
Srijemska 124 a, tel. 031/ 563-454

GRADSKI OGRANAK GISKO – NOVI GRAD
Martina Divalta 132, tel. 031/294-248

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content