Državni arhiv u Osijeku

Sadržaj

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhivDržavni arhiv u Osijeku javna je ustanova, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a teritorijalna se nadležnost proteže na područje Osječko-baranjske županije.

Arhiv je trenutno smješten u povijesnoj zgradi nekadašnje vojarne (Kamila Firingera 1) izgrađene 1714.  i adaptirane za potrebe Arhiva 1971.

Državni arhiv u Osijeku u svojim spremištima čuva oko 1.500 fondova i zbirka s ukupno više od 8.000 dužnih metara gradiva te više od 50.000 fotografija.Ova ustanova skrbi o zaštiti arhivskog gradiva koje nastaje radom institucija za koje je Arhiv nadležan. Kao dio nacionalne kulturne i povijesne baštine doprinosi kulturnom životu i informiranosti građana te olakšava pojedincima i organizacijama ostvariti svoja prava i interese.

Trajni je zadatak Arhiva davanje na korištenje gradiva koje čuva te upoznavanje stručne, znanstvene, ali i široke javnosti o vrijednostima i značaju pisane baštine. Svojom kulturno-prosvjetnom djelatnošću Arhiv redovito organizira tečajeve za djelatnike u pismohranama, radionice za učenike i studente, priređuje izložbe iz svoje bogate riznice, objavljuje stručne i znanstvene radove te izvorno arhivsko gradivo, organizira predstavljanje knjiga i predavanja, koja su na bilo koji način vezani za povijest, pomoćne povijesne znanosti ili arhivistiku.

Sjedište: Franje Kuhača 9, 31000 Osijek

Kontakt:

Tel.: +385(0)(31)207 240
Fax.: +385(0)(31)200337
E-mail: dao@dao.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content