Štruca kulture

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Štruca kulture

Projekt pod nazivom Štruca kulture provodi se u partnerstvu: Fantastično dobra institucija – FADE IN; Nansen dijalog centar iz Osijeka; Grad Osijek; Romski resursni centar iz Darde; Hrvatsko društvo kultrunog turizma iz Osijeka.

Štruca kulture je odgovor na problem nedostatka javno – civilnog partnerstva u procesu kreiranja kulturno – umjetničkih sadržaja u Osijeku koji modelom proširene suradnje i participativnog odlučivanja udruga te zainteresiranih građana postiže održivost u razvoju, implementaciji i proizvodnji interkulturnih i urbanih sadržaja u Društveno – kulturnom centru Stara pekara.

Ciljevi projekta su:

  1. Izraditi strategiju razvoja, kreirati sadržaj i stvoriti model sudioničkog upravljanja Društveno – kulturnim centrom Stara pekara u Osijeku kroz partnersko i suradničko umrežavanje Grada Osijeka i dvadeset udruga te 50 članova i zainteresiranih građana te kontinuiranu promociju istog; Jačati kapacitet 11 članova Projektnoga tima i 20 suradnika iz drugih organizacija civilnoga društva kroz teorijsku edukaciju i praktičnu primjenu znanja
  2. Definirati program u suradnji s ciljanom publikom i producirati pedeset besplatnih kulturno – umjetničkih programa
  3. Otvoriti Muzej osobnih povijesti
  4. Definirati sadržajni okvir Društveno – kulturnog centra Stara Pekara.

Projekt traje 24 mjeseca i obuhvaća sljedeće faze:

  1. Edukacija, mehanizmi upravljanja i strategija razvoja Društveno – kulturnog centra Stara pekara i Muzeja osobnih povijesti
  2. Kreiranje sadržaja i prilagodba dijela prostora Društveno – kulturnog centra Stara Pekara
  3. Edukacija prikupljača osobnih povijesti i priprema muzejskog postava
  4. Pilot program za posjetitelje, strategija i evaluacija

Fade In će s partnerima sudjelovati u postavljanju okvira DKC-a i realizirati Muzej osobnih povijesti -jedinstvenu kulturnu i turističku destinaciju koja interkulturalnost postavlja za osnovicu identiteta grada i regije.

Projekt je trajao od listopada 2018. do listopada 2020. godine, a financiran je sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond u ukupnom iznosu od 2.378.616,17 kn prihvatljivih troškova projekta.

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content