Konferencija-“Razvoj alternativnih inovativnih usluga-alternativni centri podrške za djecu i roditelje”

Objavljeno: 10.10.2017

Dana 9. listopada 2017. godine održala se konferencija na temu “Razvoj alternativnih inovativnih usluga-alternativni centri podrške za djecu i roditelje” u organizaciji Dječje osječke kreativne kućice DOKKICA (kao nositelj projekta). Trogodišnji program je usmjeren na jačanje suradnje i kapaciteta udruga, centara za socijalnu skrb te osnovnih škola za provedbu usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje te provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku. Suradnjom s partnerima i suradnicima izradit će se procjena potreba i mogućnosti u lokalnim zajednicama te protokol i metodologija uključivanja i praćenja korisnika s ciljem pružanja kvalitete podrške korisnicima. U programu će sudjelovati 120 djece u riziku i s problemima u ponašanju i njihovi roditelji te 100 predstavnika osnovnih škola, Centara za socijalnu skrb i udruga.

Partneri na ovom projektu su Grad Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Centar za socijalnu skrb Valpovo i Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac. Na konferenciji je prikazana projekcija dokumentarnog filma o radu Dokkice, predstavljena je platforma za podršku djeci i roditeljima kao i sam program. Nadalje, predstavnici Grada Osijeka obrazložili su ulogu lokalne zajednice  u osnaživanju kapaciteta za razvoj alternativnih socijalnih usluga. Predstavljeni su primjeri dobre prakse inovativnih socijalnih usluga u inozemstvu, potrebe deinstitucionalizacije socijalnih usluga obrazložena je od strane predstavnice Centra za socijalnu skrb Osijek, dok je savjetnica Pravobraniteljice za djecu iz regionalnog Ureda Osijek obrazložila prava djece u lokalnoj zajednici.

Skip to content