Koncertni ciklus Grada – Maja Magdalenić Barić, Katarina Toplek i Ladislav Vrgoč

Objavljeno: 19.06.2020

U Arheološkom muzeju Osijek 17. lipnja 2020. u 19,30 sati održan je koncert Maje Magdalenić Barić, glasovir, Katarine Toplek, sopran i Ladislava Vrgoča, tenor, u okviru programa Koncertnog ciklusa Grada.

Maja Magdalenić Barić (glasovir) rođena 1988. u Čakovcu gdje stječe osnovno glazbeno obrazovanje u Umjetničkoj školi “Miroslav Magdalenić” Čakovec u klasi nast. Danice Ljubić. Srednju glazbenu školu  završava u Varaždinu u klasi profesorice Olimpije Vojvoda.  Muzičku akademiju upisuje 2007. u klasi istaknute pijanistice Pavice Gvozdić i kod iste je diplomirala 2012., a 2015. završava poslijediplomski studij umjetničko usavršavanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Do sada iza sebe ima više solističkih koncerata i nastupa: Zagreb, Varaždin, Čakovec, Brežice (Slovenija). Sudjelovala je na dva regionalna natjecanja gdje osvaja 1. i 3. nagradu, a na državnom natjecanju pijanista u Dubrovniku osvaja 3. nagradu. Stalno je zaposlena u Glazbenoj školi u Varaždinu kao profesorica klavira i korepeticije.

Katarina Toplek (sopran) rođena je 1992. u Pušćinama. Magistrica je pjevanja kojeg je završila na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Područni odsjek Rijeka, u klasi prof. Olge Šober. Srednju glazbenu školu završila je u Varaždinu, smjer pjevanje u klasi prof. Darije Hreljanović. 2014. debitirala je u Hrvatskom narodnom kazalištu  Ivana pl. Zajca u Rijeci ulogom Čobančeta u operi  „Ero s onoga svijeta“ Jakova Gotovca. Iste godine sudjelovala je na Međunarodnoj ljetnoj školi barokne glazbe i plesa „Aestas musica“ u Varaždinu gdje je pjevala ulogu Philidela u operi Henrya Purcella „Kralj Arthur“. Slijedeće godine pjevala je ulogu Anine u Verdijevoj operi  „La Traviata“ u HNK Ivan pl. Zajca u Rijeci. Pjevala je i ulogu Ide, u opereti „Šišmiš“ Johanna Straussa mlađeg u istoimenom kazalištu te ulogu Revirnikove i Pani Pasekove u operi „Mala lukava lisica“ Leoša Janačeka u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Magistrirala je 2017. ulogom Jelene u operi „Nikola Šubić Zrinjski“ Ivana pl. Zajca u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Trenutačno je stalna članica opernog ansambla u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, gdje se istaknula u ulozi Micaele i Frasquite u operi „Carmen“ G. Bizeta te u naslovnoj ulozi Silve Varescu u opereti „Kneginja Čardaša“ E. Kalmana.

Ladislav Vrgoč (tenor) završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Na Muzičkoj Akademiji Sveučilišta u Zagrebu studirao Solo pjevanje u klasi Prof. Marije Borčić, a posljednje dvije godine u klasi prof. Zdenke Zabčić Hesky.Diplomirao 1999. Poslijediplomski studij opernog usavršavanja (Opernschule) na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart u klasi prof. Brucea Abela i prof. Stephana Schmidta završava 2002. Poslijediplomski studij „Lieda“ u klasi prof. Konrada Richtera također završava u ljeto 2002 Intenzivnom radu na lirskom opernom fahu posvećuje se redovnim radom, koji traje i danas, kod prof. Donald Georgea (State University of New York, USA). Dobitnik je Dekanove nagrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Finalist je majstorske kategorije Natjecanja za mlade operne pjevače HNK Zagreb-Vero Vision 2005. Nastupao je u svim većim hrvatskim gradovima kao i u inozemstvu na brojnim koncertima i festivalima (Slovenija, Srbija, Italija, Francuska, Austrija, Njemačka, Švedska, Izrael, USA). Od sezone 2004./2005. na stalnom je angažmanu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. U sezoni 2010/2011. dodijeljen mu je status Prvaka opere HNK u Osijeku.

Skip to content