Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda

Objavljeno: 09.11.2017

Na četvrtom koncertu iz 6. glazbene sezone u sklopu Koncertnog ciklusa Grada, 08. studenog 2017. u Galeriji Waldinger nastupao je Antun Mrzlečki na lutnji. Publika je uživala u djelima Silviusa Leopolda Weissa i Johanna Sebastiana Bacha.

Lutnja, kao zbirna imenica za različite vrste lutnja, najotmjenije je trzalačko glazbalo s najvećim repertoarom svih glazbala za razdoblje od 15. do 18. stoljeća, nešto suvremenog repertoara i sa svojom vlastitom notacijom, tabulaturom.

Glazbenik Antun Mrzlečki (1954.) u Njemačkoj je od 1974. do 1978. studirao klasičnu gitaru na konzervatoriju „Leopold Mozart“ u Augsburgu kod prof. Rolanda Reisachera i prof. Jürgena Lipperta.

Od klasične gitare prešao je na 13-parnu baroknu lutnju (d-mol-lutnja) s 13 parova struna. Pohađao je tečajeve barokne lutnje kod prof. Hopkinsona Smitha, prof. Roberta Bartoa, Yasonurija Imamure i prof. Igora Para.

Na državnom festivalu Varaždinske barokne večeri sudjelovao je u organizaciji lutnjističkih koncerata te samostalno nastupa. Prevoditelj je religijske, muzikološke i ratne tematike.

Skip to content