Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda

Objavljeno: 11.05.2018

Dana 9. svibnja održan je koncert Panonske filharmonije Pečuh, u sklopu Koncertnog ciklusa Grada, Osječke glazbene srijede, u prostoru Atrija Glavne straže Muzeja Slavonije. Koncertom je dirigirao András Vass.

Panonska filharmonija djeluje kao stalni orkestar Kodaly centra. Gosti su na poznatim festivalima te bilježe brojne inozemne nastupe u velikim europskim gradovima. Na našem prostoru nastupili su u Zagrebu, Osijeku i na 47. Varaždinskim baroknim večerima gdje su nastupili sa nagrađivanom produkcijom.

Orkestar je poznat po svojoj otvorenosti i kreativnosti kao i koncertiranjem s poznatim dirigentima kao što su Peter Eötvös, Zoltan Kocsis, Gilbert Varga i Jonathan Cohen. Glavni dirigent Panonske filharmonije je Tibor Bogányi, a od 2009. stalni dirigent i umjetnički voditelj festivalskog zbora je András Vass.

Skip to content