JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

Objavljeno: 15.09.2018

Poticaji se mogu podnositi za javna priznanja:

Zlatna plaketa “Grb Grada Osijeka”, javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, zaštite okoliša i ekologije, obrane i zaštite te drugih društvenih djelatnosti.

Pečat Grada Osijeka , javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim
osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada Osijeka.

Poticaj mora sadržavati:
1. Podatke o podnositelju poticaja,
2. Vrstu odnosno naziv javnog priznanja za koje se kandidat predlaže,
3. Podatke o kandidatu za javno priznanje, i to:

a) poticaj za fizičku osobu treba sadržavati :
– životopis i iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže
za dodjelu javnog priznanja
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike
stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.)

b) poticaj za pravnu osobu treba sadržavati :
– podatke o pravnoj osobi
– podatke o njenom poslovanju odnosno djelovanju
– izvorno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu
javnog priznanja
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikazi, kritike
stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.)

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 229-241.
Rok za podnošenje poticaja je zaključno sa 15. listopada 2018 . godine.

Skip to content