JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

Objavljeno: 15.09.2023

Poticaji za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka u pisanom obliku na adresu Grad Osijek, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, Kuhačeva 9, 31 000 Osijek.

Poticaji se mogu podnositi za javna priznanja:

– Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“, javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, zaštite okoliša i ekologije, obrane i zaštite te drugih društvenih djelatnosti.

– Pečat Grada Osijeka, javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim
osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada Osijeka.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Osijeka“ i Pečata Grada Osijeka mogu dati:

– građanin
– vijećnik Gradskog vijeća
– Gradonačelnik
– poduzeća i druge pravne osobe
– tijela lokalne samouprave
– ustanove
– udruge građana

Poticaj mora sadržavati:
1. Podatke o podnositelju poticaja
2. Vrstu odnosno naziv javnog priznanja za koje se kandidat predlaže
3. Podatke o kandidatu za javno priznanje, i to:

a) Poticaj za fizičku osobu treba sadržavati:
– životopis i iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.).

b) Poticaj za pravnu osobu treba sadržavati:
– podatke o pravnoj osobi;
– podatke o njenom poslovanju odnosno djelovanju;
– izvorno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikazi, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.).

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte gradonacelnik@osijek.hr.

Rok za podnošenje poticaja je zaključno s 15. listopadom 2023.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

Skip to content