JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

Objavljeno: 15.09.2021

Poticaji za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka u pisanom obliku na adresu: Grad Osijek, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, F. Kuhača 9, 31 000 Osijek.

Poticaji se mogu podnositi za javna priznanja:

–  Zlatna plaketa “Grb Grada Osijeka”,  javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim  osobama  za  izuzetna  ostvarenja  u  području  gospodarstva,  znanosti, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, fizičke  kulture, tehničke kulture, zaštite okoliša i ekologije, obrane i zaštite te drugih društvenih djelatnosti.

– Pečat Grada Osijeka, javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim
osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada Osijeka.

Poticaj mora sadržavati:

– Podatke o podnositelju poticaja,
– Vrstu odnosno naziv javnog priznanja za koje se kandidat predlaže,
– Podatke o kandidatu za javno priznanje, i to:

Poticaj za fizičku osobu treba sadržavati:

– životopis i iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.)

Poticaj za pravnu osobu treba sadržavati:

– podatke o pravnoj osobi
– podatke o njenom poslovanju odnosno djelovanju
– izvorno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikazi, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.)

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 031 229 172.

Rok za podnošenje poticaja je zaključno s  15. listopada 2021.              

                                                                                              Odbor za dodjelu javnih priznanja

                                                                                                                 Grada Osijeka 

Skip to content