Poziv za dostavu ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekta, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, usluge koordinatora zaštite na radu izgradnje nerazvrstane ceste I. faze za pristup zgradi 1. Gospodarskog centra u Osijeku

Dokumenti
Veličina slova