Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga informiranja i edukacije ranjivih skupina građana grada Osijeka u opasnosti od energetskog siromaštva o mogućnosti prijave na Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća

Dokumenti
Veličina slova