Poziv za dostavu ponuda za izradu idejnog rješenja i Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u svrhu povećanja prostornog kapaciteta postojećeg odlagališta neopasnog otpada ”Lončarica Velika”

Dokumenti
Skip to content