IZI do Potpore

Sadržaj

IZI do Potpore

APLIKACIJSKO RJEŠENJE „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević inovativna je aplikacija po dvije ključne komponente:

1.) Sadrži bazu od sad već preko 570 natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava, subvencija, potpora, sufinanciranja i sličnih programa iz EU ALI I NACIONALNIH FONDOVA I TO ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE: d.o.o., j.d.o.o., obrti, d.d., udruge, zadruge, JL(P)S-ove, samostalne djelatnosti.

To nema niti jedna aplikacija u Republici Hrvatskoj (čak ni Strukturni fondovi koja je službena stranica RH).

2.) “IZI DO POTPORA” by Tanja Kovačević prvi je i jedini online konzultant u RH koji svojim korisnicima omogućuje online izračun prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova te u konačnici samog projekta.

Tu mogućnost ne pruža niti jedna druga aplikacija u RH. Ovako objedinjene sve informacije za apsolutno sve poslovne subjekte nema niti jedna aplikacija, a online izračun prihvatljivosti je ideja gđe. Tanje Kovačević te kao takva njena osobna inovacija.

Grad Osijek omogućio je besplatno korištenje aplikacije „IZI DO POTPORA“ za sve poslovne subjekte na području grada Osijeka na rok od godine dana, odnosno od 01.02.2018.-01.02.2019.godine.


Više o aplikaciji i kako ju koristiti pogledajte na http://izidopotpora.hr/


Detaljne karakteristike aplikacije “IZI DO POTPORA” by Tanja Kovačević:

Aplikacija uključuje slijedeće:

– informiranje i pregledavanje svih EU i nacionalnih natječaja te natječaja privatnih donatora za dodjelu bespovratnih sredstava u Republici Hrvatskoj usmjerenih ka poduzetnicima (d.o.o., j.d.o.o., obrti, d.d.), udrugama, zadrugama, JL(P)S-ovima, samostalnim djelatnostima i fizičkim osobama

– informiranje i pregledavanje drugih oblika sufinanciranja, potpora, subvencija i ostalih programa financijske pomoći poduzetnicima (npr. HAMAG, HBOR i dr.) kao i drugim pravnim subjektima (udruge i sl.)

– informiranje i pregledavanje natječaja u najavi

– on-line izračun prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova, partnera i samog projekta

– on-line izračun bodova

– dostupnost aplikacije na mobilnim sustavima IOS i ANDROID te na web-u

– personalizirani pristup nakon izračuna bodova koji se dostavljaju konzultantima

– mogućnost praćenja odabranih natječaja

– mogućnost preuzimanja i ispisa projektne dokumentacije

– mogućnost ispisa sažetka natječaja

– filtriranje natječaja po statusu, vrsti potpore, lokaciji ulaganja

– mogućnost pretrage baze natječaja po ključnim riječima

– mogućnost pretraživanja aktualnih natječaja na e-savjetovanju

– dostupnost Zakona o poticanju ulaganja

– preko 570 natječaja uneseno

– personalizirana korisnička stranica za praćenje odabranih natječaja

– primanje obavijesti putem mobilne i web aplikacije (o natječajima koji se prate i dr.)

– dostupnost službe za korisnike

– mogućnost ugovaranja sastanaka s konzultantima

– radionice na temu IZI-ja i sufinanciranja poduzetnika

Na području grada Osijeka ima 13.796 aktivnih pravnih subjekata sa sjedištem u gradu Osijeku (trgovačkih društava, obrta, udruga i OPG-ova).

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content